E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Odprti razpis za mobilnost študentov Erasmus+ (v času 2018-2021)

Erasmus

Študentje, ki bi želeli opravljati mobilnost, se morajo prijaviti do 15. januarja tekočega leta, da se lahko udeležijo mobilnosti v prihodnjem študijskem letu. Takšen je postopek zaradi sprotnega pridobivanja sredstev za mobilnosti za študente, vezanega na razpisne roke nacionalne agencije CMEPIUS, in dogovorov s partnerskimi institucijami. Študentje, ki ta rok zamudijo, naj vseeno kontaktirajo projektno pisarno, saj obstaja dobra možnost prenosa sredstev za študentske mobilnosti z drugih postavk.

POSTOPEK PRIJAVE NA RAZPIS ZA ERASMUS+ MOBILNOST ŠTUDENTOV:

Predlagamo, da pred prijavo vzpostavite stik s projektno pisarno VŠR, ki vam bo dala nadaljnje napotke, oziroma popolno dokumentacijo pošljite ali dostavite na naslov: Visoka šola za računovodstvo (Komisija za študentske in študijske zadeve), Stegne 21c, 1000 Ljubljana, s pripisom: PRIJAVA NA MEDNARODNO MOBILNOST ERASMUS+.

Za prijavo na razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:

  • Motivacijsko pismo na eni ali dveh straneh v angleškem jeziku (vključite tudi informacije o želeni obliki mobilnosti in trenutnem poteku izbora gostiteljske institucije in/ali preferencah, obdobje želenega študija v tujini)
  • Življenjepis v slovenskem in angleškem jeziku (Povezava na Europass CV predloge)
  • Izpis ocen vseh opravljenih izpitov na VŠR v slovenskem jeziku. Potrdilo o opravljenih izpitih in ocenah pridobite v referatu
  • Kopijo potnega lista ali osebnega dokumenta
  • 2 fotografiji velikosti za osebni dokument.

KRITERIJI IZBORA ERASMUS+ ŠTUDENTOV

KRITERIJVREDNOST KRITERIJA
1. Motiviranost študenta za študij v tujini in ocena izvedljivosti40 %
2. Znanje tujega jezika30%
3. Učni uspeh30%
4. OBVEZNA zadostitev formalnih pogojev 
SKUPAJ100 %

Izbor kandidatov bo opravila Komisija za študentske in študijske zadeve ob posvetu s projektno pisarno.

FINANČNA DOTACIJA:

DRŽAVE GOSTITELJICEMESEČNA DOTACIJA
Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Združeno kraljestvo (podrvženo spremembah zaradi Brexita), Lihtenštajn, Norveška 520 EUR
Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grška, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska, 450 EUR
Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Republika Makedonija, Turčija 370 EUR

Študentska mobilnost za prakso: dodatni znesek 100 EUR/mesec.

Študent je lahko izbran za mobilnost, to pa avtomatsko ne pomeni tudi pridobitev finančne pomoči. Število razpoložljivih mest, višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta so odvisni od višine odobrenih sredstev s strani Nacionalne agencije CMEPIUS. Če odobrena sredstva ne bodo zadoščala za celotno število prijavljenih mesecev študija v tujini, bo Visoka šola za računovodstvo znižala število mesecev sofinanciranja.

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči (Sporazum o dotaciji), ki jo mora študent z Visoko šolo za računovodstvo skleniti pred odhodom na študij v tujini.

***
Za dodatne informacije se obrnite na Projektno pisarno VŠR, Erasmus+ institucionalno koordinatorico: mojca.mayr@vsr.si

Priporočamo tudi ogled spletnih strani:

Scroll to Top