E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Odprti razpis za mobilnost študentov Erasmus+ v novem programskem obdobju

Erasmus

Študentke in študenti, ki bi želeli opravljati mobilnost, se morajo prijaviti do 15. decembra tekočega leta, da se lahko udeležijo mobilnosti v prihodnjem študijskem letu. Takšen je postopek zaradi sprotnega pridobivanja sredstev za mobilnosti za študente, vezanega na razpisne roke nacionalne agencije CMEPIUS, in dogovorov s partnerskimi institucijami. Študentje, ki ta rok zamudijo, naj vseeno kontaktirajo mednarodno in projektno pisarno, saj obstaja dobra možnost prenosa sredstev za študentske mobilnosti z drugih postavk.

POSTOPEK PRIJAVE NA RAZPIS ZA ERASMUS+ MOBILNOST ŠTUDENTOV:

Predlagamo, da pred prijavo vzpostavite stik z mednarodno in projektno pisarno VŠR, ki vam bo dala nadaljnje napotke, oziroma popolno dokumentacijo pošljite ali dostavite na naslov: Visoka šola za računovodstvo (Komisija za študentske in študijske zadeve), Stegne 21c, 1000 Ljubljana, s pripisom: PRIJAVA NA MEDNARODNO MOBILNOST ERASMUS+.

Za prijavo na razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:

  • Motivacijsko pismo na eni ali dveh straneh v angleškem jeziku (vključite tudi informacije o želeni obliki mobilnosti in trenutnem poteku izbora gostiteljske institucije in/ali preferencah, obdobje želenega študija v tujini)
  • Življenjepis v slovenskem in angleškem jeziku
  • Kopijo potnega lista ali osebnega dokumenta

KRITERIJI IZBORA ERASMUS+ ŠTUDENTOV

KRITERIJ VREDNOST KRITERIJA
1. Motiviranost študenta za študij v tujini in ocena izvedljivosti 40 %
2. Znanje tujega jezika 30%
3. Učni uspeh 30%
4. OBVEZNA zadostitev formalnih pogojev  
SKUPAJ 100 %

Izbor kandidatov bo opravila Komisija za študentske in študijske zadeve ob posvetu s projektno pisarno.

FINANČNA DOTACIJA:

DRŽAVE GOSTITELJICE MESEČNA DOTACIJA
Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Švica, Velika Britanija  600 EUR
Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Malta, Nizozemska, Portugalska, Španija  600 EUR
Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Severna Makedonija, Srbija, Turčija  540 EUR

Študentska mobilnost za prakso: dodatni znesek 150 EUR/mesec.
Študenti iz okolij z manj možnostmi lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva: 250 EUR/mesec.
Za zeleno potovanje lahko študenti pridobijo še enkratni dodatek v višini 50 EUR.

Študent je lahko izbran za mobilnost, kar pa avtomatsko ne pomeni tudi pridobitev finančne pomoči. Število razpoložljivih mest, višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta so odvisni od višine odobrenih sredstev s strani Nacionalne agencije CMEPIUS. Če odobrena sredstva ne bodo zadoščala za celotno število prijavljenih mesecev študija v tujini, bo Visoka šola za računovodstvo in finance znižala število mesecev sofinanciranja.

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči (Sporazum o dotaciji), ki jo mora študent z Visoko šolo za računovodstvo in finance skleniti pred odhodom na študij v tujini.

***
Za dodatne informacije se obrnite na mednarodno in projektno pisarno VŠR: international@vsr.si

Priporočamo tudi ogled spletnih strani:

  • https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sl/opportunities/individuals/studenti
  • ogled internetnih strani tujih izobraževalnih institucij (institucij (povezave najdete v zavihku Partnerske institucije);
  • ogled portala Erasmus Intern, kjer si lahko ustvarite profil in najdete podjetje za opravljanje mednarodne prakse https://erasmusintern.org/
Scroll to Top