E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Super, da ste sprejeli izziv.

Spodaj, lahko preverite, ali ste pravilno odgovorili.

Vas zanima tema SRS-jev? Izkoristite popust in se  pridružite v Mali šoli SRS.

Prvo vprašanje: Kaj je dobiček?

Pravilen odgovor je POVEČANJE PREMOŽENJA

Izračunamo pa ga kot razliko med prihodki in odhodki. Torej je to formula, po kateri izračunamo dobiček.

Kaj je to dobiček je pojasnjeno v Uvodu SRS.

Videoposnetek

Kaj je to dobiček pa je mag. Darinka Kamešek pojasnila v videoposnetku. Vabljeni k ogledu.

Drugo vprašanje: Kako boste obračunali amortizacijo pri naložbeni nepremičnini, ki jo vrednotite po pošteni vrednosti?

Pravilen odgovor je AMORTIZACIJE NE OBRAČUNAMO

Amortizacije ne obračunamo, ker vrednotenje po pošteni vrednosti povzroči, da se povečanje ali zmanjšanje nepremičnine neposredno odrazi v poslovnem izidu.

Te vsebine pojasnjuje SRS 6.

Vrednotenje nepremičnine

Med brezplačnimi gradivi lahko v priročniku Vrednotenje nepremičnine na potrebe naložbe prebere več o tem.

Tretje vprašanje: Kaj je potrošek?

Pravilen odgovor je KOLIČINSKO IZRAŽENA PORABA MATERIALA

Porabo prvin poslovnega procesa imenujemo potrošek. Pomembna je njihova cena, ki izhaja iz nakupnih vrednosti prvin. Potrošek ovrednotimo s cenami prvin in dobimo stroške.

Te vsebine pojasnjuje SRS 12.

Kaj so potroški, stroški, odhodki in odlivi?

O tem, kakšna je razlika med potroški, stroški,
odhodki in odlivi pojasnjuje računovodja Jana v priročniku. Poiščite ga med brezplačnimi gradivi.

Četrto vprašanje: Kaj je strošek?

Pravilen odgovor je OVREDNOTEN POTROŠEK

Stroški so cenovno izraženi potroški in so ključen dejavnik uspešnosti poslovanja podjetja.

Te vsebine pojasnjuje SRS 12.

Kaj so potroški, stroški, odhodki in odlivi?

O tem, kakšna je razlika med potroški, stroški,
odhodki in odlivi pojasnjuje računovodja Jana v priročniku. Poiščite ga med brezplačnimi gradivi.

Peto vprašanje: Odhodki ...

Pravilna odgovora sta: SO PRODANI STROŠKI in NASTANEJO, KO SE ZMANJŠA ZALOGA.

Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanj sredstev (na primer zalog blaga zaradi prodaje) ali povečanj dolgov (na primer zaradi zaračunanih obresti); prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.

Te vsebine pojasnjuje SRS 14.

Kaj so potroški, stroški, odhodki in odlivi?

O tem, kakšna je razlika med potroški, stroški,
odhodki in odlivi pojasnjuje računovodja Jana v priročniku. Poiščite ga med brezplačnimi gradivi.

Ste že izkoristili popust in se naročili na nove SRS?

Pohitite, akcija traja le do 15. maja.

Imate vprašanja? Pišite nam na info@vsr.si

Scroll to Top