E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

RAZISKOVALNA ENOTA VISOKE ŠOLE ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE

Raziskovalna enota je vpisana v razvid raziskovalnih enot pri ARRS pod številko 3212.

Znotraj raziskovalne enote delujejo naslednje sekcije:

 • Inštitut za poslovodno računovodstvo
 • Inštitut za forenzične preiskave v financah in računovodstvu

Znotraj raziskovalne enote deluje tudi knjižnice prof. dr. Ivana Turka.

DELO RAZISKOVALNE ENOTE:

Znotraj raziskovalne enote se izvaja znanstveno raziskovalna in strokovna dejavnost VŠR. Člani raziskovalnih in strokovnih skupin so delavci VŠR, študentje in zunanji sodelavci.

Predstojnica enote: mag. Darinka Kamenšek
Člani: Dejan Petkovič, Irena Viher, dr. Mateja Gorenc, Darinka Meško, Tomaž Glažar, Nataša Pustotnik

Odmevnejše raziskave:

 • Ime: Koncentracija revizijskega trga
 • Opis: Revizijski trg je strogo reguliran s predpisi, kot je Zakon o revidiranju in Mednarodnimi standardi revidiranja. Na revizijskem trgu se pojavlja omejeno število revizijskih družb, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje revizije. Pri tem se opaža, da največji del velikih oz. javnih družb revidirajo največje tuje revizijske družbe. S samo raziskavo želimo pokazati koncentracijo revizijskega trga oz. razpršenost revizij med revizijske družbe v Sloveniji.
 • Sodelujoči: mag. Darinka Kamenšek in študenti VŠR
 • Status: V teku

 • Ime: Protipravna premoženjska korist – ugotovitev višine
 • Opis: Cilj raziskave ugotoviti razlike med obsegom nezakonitega izvora premoženja med izračuni FURS in izvedencev. Proučevali bomo skladnost izračunov z v svetu veljavnimi metodologijami
 • Sodelujoči:
  doc.dr. Branko Mayr, vodja
  mag. Darinka Kamenšek, darinka.kamensek@vsr.si
  Hari Centa, hari.centa@outlook.com
  GORAZD MARTINCIC, gorazd.martincic@gmail.com
  Domen Romih, davčni svetovalec Domen.Romih@jadek-pensa.si
  Mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec, dejan.petkovic@abeceda.si
  doc.dr. Mateja Gorenc, mateja.gorenc@gmail.com
  Bostjan Koritnik, Bostjan.Koritnik@revija-pravnik.si
  doc.dr. Lidija Robnik
 • Stanje: Končana
 • Razultati so razvidni:
  • Poročilo o raziskavi je publicirano na konferenci Poslovna forenzika 2019 in mednarodni konferenci RIFF Hrvaška
  • Na podlagi rezultatov raziskave je objavljenih nekaj člankov, ki razvidni v bazi COBISS
Scroll to Top