E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Nova študijska smer s področja računovodstva in financ javnega sektorja

3

Nova študijska smer: Računovodstvo in finance v javnem sektorju 

 

Na Visoki šoli za računovodstvo in finance v prihajajočem študijskem letu začenjamo z izvajanjem nove študijske smeri dodiplomskega študija Računovodstvo in finance v javnem sektorju. Gre za prvi tovrstni študij pri nas, četudi potrebo in interes po znanjih o posebnostih računovodstva in financ v javnem sektorju zaznavamo že mnogo let.

Našo odločitev za razvoj nove študijske smeri je potrdil anketni vprašalnik, ki smo ga jeseni l. 2022 razposlali na računovodske in finančne oddelke številnih proračunskih uporabnikov v Sloveniji.

Respondenti so podprli naša predvidevanja, da je zaposlenim v računovodstvu in financah javnih institucij tekom študija in ob začetku nastopa dela v proračunskih uporabnikih primanjkovalo znanj o specifikah računovodenja za javni sektor, javnih financah, pripravi in izvrševanju proračuna in o poslovanju proračunskih uporabnikov. Prav tako pa so si želeli več študijskih vsebin s področja javnega naročanja in nadzora javnih financ. Večina je do sedaj svoja znanja širila s samostojnim študijem, prenosi znanja med kolegi in z dopolnilnimi izobraževanji, s študijskim letom 2023/24 pa bodo ta znanja sistematično na voljo znotraj našega študijskega programa

Program temelji na primerih iz prakse

 

K pripravi in sestavi študijskih vsebin smo, kot je na VŠR ustaljena praksa, povabili strokovnjakinje in strokovnjake, ki aktivno delujejo na računovodskih in finančnih področjih proračunskih uporabnikov. Izvajalci nove študijske smeri bodo tako študentom VŠR predajali aktualna znanja, jih ponazarjali s konkretnimi primeri iz prakse in odgovarjali na vsa pereča vprašanja tistih, ki se z njimi že srečujejo pri svojem delu ali drugje.

Študentje študijsko smer izberejo v drugem letniku, saj se v prvem letniku predmetnik osredotoča na postavitev dobrih temeljev in je enoten za vse študijske smeri.

Z izbiro smeri Računovodstvo in finance v javnem sektorju bodo študenti pridobivali in poglabljali znanja o sestavi in delovanju javnega sektorja, upravnem pravu, računovodstvu v javnem sektorju, državnem, občinskih in evropskem proračunu, poslovanju proračunskih uporabnikov, evropskih sredstvih v Sloveniji, nadzoru javnih financ in javnega naročanja, idr. Velja tudi poudariti, da se lahko posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje vpišejo tudi neposredno v drugi letnik.

Ob uspešnem zaključku študija bodo študenti prejeli naziv diplomirani ekonomist/diplomirana ekonomistka (VS). Usposobljeni bodo za sooblikovanje čim boljših odločitev o poslovanju proračunskih uporabnikov, pripravo računovodskih poročil, ki bodo izražala resnično in pošteno sliko poslovanja proračunskega uporabnika, organiziranje in vodenje računovodske ali finančne dejavnosti proračunskega uporabnika kot osrednje informacijske delavnosti v njem in še mnogo več.

Vpisi že potekajo

Podrobnosti nove študijske smeri, vključno s predmetnikom in njegovimi izvajalci, najdete pod zavihkom Dodiplomski študij, za vse dodatne informacije smo vam na voljo v referatu VŠR.

Scroll to Top