[POSNETEK]

Kako preprečiti finančni zlom podjetja?

Brezplačni posnetek

KAKO PREPREČITI FINANČNI ZLOM PODJETJA?

Webinar prispeva k boljšemu razumevanju financ.

V njem je orisan nastanek finančne stiske, kar morajo razumeti tako podjetniki in poslovneži,  predvsem v mikro, malih in srednje velikih podjetjih. Na njem so predstavljeni možni ukrepi, ki lahko sprejmejo podjetja sama.

Predava: mag. Vladimir Bukvič

PODROBNEJŠA VSEBINA

Pregled tematskih področij, ki jih obravamo na webinarju

 • Finančna stiska podjetij
 • Finančni življenjski cikel podjetja
 • Obseg produkcije in prelomna točka
 • Denarni tok poslovanja v podjetju
 • Likvidnost podjetja
 • Insolventnost podjetja
 • Bonitetna ocena podjetja
 • Obvladovanje tveganj v podjetju
 • Obratni kapital kot merilo finančne trdnosti podjetja
 • Finančna prožnost podjetja
 • Kako iz finančne stiske?