E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Udeležili smo se strokovne konference o spodbujanju digitalne pedagogike z internacionalizacijo

DIGI_02a

V začetku junija smo se udeležili dvodnevnega strokovnega mednarodnega dogodka ‘Fostering digital pedagogies through internationalization’, ki sta ga organizirali CMEPIUS (Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) in ACA (Academic Cooperation Association) na Bledu.

Na dogodku, katerega cilji so bili spodbujanje in raziskovanje digitalnih pedagoških pristopov, spremljanje kakovosti in vključevanja v njihovem razvoju ter izmenjava najboljših praks med deležniki, so nastopili mednarodni in domači strokovnjaki. Interaktivna oblika je omogočila aktivno sodelovanje tudi udeležencem. Udeleženci so razpravljali o različnih vidikih uporabe tehnologije v pedagoškem procesu ter delili izkušnje in izzive pri vzpostavljanju mednarodnih partnerstev ter povezovanju znanja in praks na globalni ravni.

Dogodka sta se udeležili predavateljica Nataša Pustotnik in Mojca Mayr. Udeleženki VŠR-ja sta kot ključne poudarke dogodka izpostavili otvoritveno predavanje Roberta O’Dowda (University of León), predstavitev projekta Valiant, prispevke nekaterih govorcev okroglih miz (npr. Inge de Waard, EIT InnoEnergy;Simone Hackett, The Hague University of Applied Sciences; Katrīna Sproģe, Erasmus Students’ Union), dobro organizacijo in bližino narave. Največ koristnih informacij in stikov pa sta pridobili prav v navezavi na digitalne simulacije trajnostnega mednarodnega poslovanja, ki jih razvijamo v okviru mednarodnega projekta Simulation of Sustainable International Business.

Scroll to Top