E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Kako naj revizor pristopi k pregledu računovodskih izkazov?

MERJENJE-USPESNOST-slika-e1589803891999

DELAVNICA – Kako naj revizor pristopi k pregledu računovodskih izkazov?

Koristi za udeležence

Delavnica je namenjena pooblaščenim revizorjem, ki pri reviziji računovodskih izkazov družb ocenjujejo skladnost poslovnega poročila s temi izkazi in z veljavnimi pravnimi zahtevami.

 1. Vse, kar mora revizor vedeti o vsebini poslovnega poročila
 2. Sposobnost ocene letnega poročila z vsebinskega vidika
 3. Sposobnost oblikovati mnenja o skladnosti o z drugimi sestavinami letnega poročila in
 4. Sposobnost oblikovanja pravilnih predpostavk

 

Udeleženec pridobi naslednja znanja:

 • Kakšne so formalna in vsebinska izhodišča priprave poročila?
 • Kako mora revizor pristopiti k pregledu poročila z vsebinskega vidika?
 • Kako ugotoviti skladnost računovodskim poročilom?
 • Kako pripraviti oceno finančnega položaja podjetja?
 • Kako oblikovati mnenje o tveganju prevar v podjetju in kakšni so opozorilni znaki.

V skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev je izobraževanje označeno z oznako B skupaj 6 ur.

Kaj bo delavnica zajemala:

 • Zakon o gospodarskih družbah, zlasti člen 57 in 70, ki urejata potrebno vsebino poslovnega poročila in revidiranje letnega poročila.
 • Stališče 1 Slovenskega inštituta za revizijo, ki podrobneje ureja namen pregleda letnega poročila, izvedbe postopkov, oblike in prvine poročanja ter zahteve pri poslovodski predstavitvi.
 • Ustreznost sestavnih delov letnega poročila, njihove skladnosti in uravnoteženosti s stanjem družbe, ki ga lahko oceni revizor.
 • Ustreznost obveznih in prostovoljnih razkritij in nevrednostnih informacij s stanjem družbe, ki ga oceni revizor.
 • Izjavo o upravljanju družbe primerjavo z ugotovljenim stanjem.
 • Potrebna dodatna poizvedovanja pri poslovodstvu in drugem osebju glede prikazanega poslovnega in finančnega položaja ter strategije in vizije družbe.
 • Prikaz finančnih tveganj družbe, zlasti v pogledu obvladovanja plačilne sposobnosti družbe

Predavatelji

je pooblaščeni revizor in ocenjevalec poslovne odličnosti, preizkušeni poslovni finančnik, certificirani poslovodni računovodja

Cena

198 EUR (DDV ni vključen),

 • V ceno je vključena literatura in prosojnice predavanja.
 • Možnost osebnega pogovora s predavateljem.
 • Prigrizki in kava med odmori.

Literatura

 • Ž. Bergant: Kritična presoja letnega poročila (cca 30 strani).
 • Ž. Bergant: Najhitrejša ocena kapitalske ustreznosti podjetja. Poslovodno računovodstvo št. 1/219.
 • Prosojnice predavanja

Kraj izvedbe

Visoka šola za računovodstvo in finance Ljubljana

Stegne 21c, 1000 Ljubljana

Prijava na delavnico: Kako naj revizor pristopi k pregledu računovodskih izkazov?

Scroll to Top