E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Intervju: Dr. Živko Bergant

živko intervju nova knjiga

Konec avgusta je pri mednarodni založbi Springer izšla strokovna monografija dr. Živka Berganta z naslovom: Accountancy and Social Responsibility: An Innovative New Approach to Accountancy Theory and Practice.

Zanimalo nas je, kako poteka sodelovanje s tako založbo in kakšna je vsebina knjige.

1. Najprej čestitke za tako velik uspeh. Ste prvi slovenski avtor, ki je izdal računovodsko strokovno knjigo pri mednarodni založbi. Kakšni so pravzaprav občutki, ko v rokah držiš tako svoje delo?

 

Hvala, sem kar ponosen na to. Predvsem pa čutim veliko olajšanje, ker sem se uspel »izkašljati« in javno objaviti zamisli, ki so se celo nekaterim našim študentom zdele morda preveč radikalne ali idealistične. Skozi prizmo tujih recenzentov so take ocene nekoliko relativizirane. To pa seveda ne pomeni, da je razprava končana. Upam namreč, da se bo nadaljevala v širšem strokovnem krogu.

2. V Sloveniji ste izdali že lepo zbirko strokovnih del na temo računovodstva in analize poslovanja. Vsa dela so bila izdana v okviru založbe Visoke šole za računovodstvo in finance, na kateri tudi predavate. Kako pa ste vzpostavili stik s tako veliko založbo, kot je Palgrave Macillan Springer, kako se je sodelovanje sploh začelo?

Stik mi je pomagal vzpostaviti prof. ddr. Matjaž Mulej, s katerim že nekaj časa sodelujeva. Tudi on je namreč objavil knjigo pri isti založbi.

3. Vaša knjiga je strokovno delo. Gre za nove smeri razumevanja računovodstva in njegove odgovornosti. Ali je mogoče odgovornost pri pripravljanju vsebin, ko veste, da pišete za cel svet, drugačna?

Odgovornost za to, kar napišemo, je načeloma vedno enaka. Pri pisanju za cel svet pa je treba dosledno upoštevati morebitne druge avtorje in njihova dela, kar po eni strani omogoča večjo prepričljivost tega, kar napišemo, po drugi strani pa se seveda izpostavljamo tudi morebitni kritiki.

4. Vsaka založba ima tudi recenzorje, strokovnjake, ki knjigo preberejo in predlagajo popravke, spremembe. Ali veste, kdo so bili recenzenti pri vaši knjigi, od kod prihajajo (iz katerih ustanov) in kakšni so bili njihovi glavni komentarji, kritike?

Recenzenti so vedno anonimni, moja naloga pa je bila predlagati najmanj pet možnih imen. Izbral sem jih izmed univerzitetnih profesorjev, katerih dela sem citiral v svoji knjigi, čeprav se nisem z njimi v celoti strinjal. Noben recenzent ni imel pripomb na vsebino knjige; te so bile oblikovnega značaja. Najpomembneje je bilo zmanjševanje prvotnega števila poglavij, kar sem rešil tako, da sem jih združeval. Zdi se mi, da je knjiga s tem samo pridobila.

5. Podnaslov knjige »Innovative New Approach to Accountancy Theory and Practices« so predlagali prav recezenti. Torej gre zares za nekaj inovativnega. Bi nam mogoče na kratko lahko predstavili, kaj je tisto, kar bodo bralci s knjigo pridobili?

Na ta njihov predlog sem posebno ponosen, saj kaže na njihovo podrobno proučitev vsebine. Bralci bodo zato nedvomno bolje razumeli vsebine računovodstva in njihovo razliko z računovodenjem, pridobili globlji pogled v računovodske naloge in razumeli pomembnost uporabnikov informacij pri kakovostnem poročanju.

Posebej sem se ukvarjal z obravnavanjem temeljnih človeških potreb in izpeljal zakon o dodani vrednosti, ki deluje, čeprav se tega ne zavedamo. Tu je posebno poudarjen etični vidik, in sicer s povsem razumljivimi in praktičnimi pogledi. Največji poudarek je seveda na družbeni odgovornosti, ki je trenutno v teoriji in praksi nezadostno prisotna, vsebuje pa tudi nekatere pomembne pomanjkljivosti, na katere sem prav tako opozoril. Pri tem sem posebno vlogo pripisal računovodstvu kot najpomembnejšem delu informacijskega sistema, ki lahko prispeva k temu, da se obnašamo družbeno odgovorno in s tem oblikujemo trajnostno družbo z dvigovanjem družbene blaginje.

6. Komu je knjiga zares namenjena? So to podjetniki, računovodje? Kdo bi moral te informacije razumeti in jih nenazadnje vpeljati v svoje poslovanje?

Knjiga je namenjena vsem računovodskim in poslovodnim delavcem, teoretikom, praktikom, in zlasti posameznikom, ki želijo razširiti svoje obzorje. Za slednje so posebej prikazani računovodski izkazi z vidika družbene odgovornosti. Seveda pa je knjiga izziv predvsem akademski in izobraževalni sferi, ki je odgovorna tako za oblikovanje ustrezne klime za spremembe kot tudi za ustrezno prenašanje znanja v prakso. Opozoril sem na resnost položaja v svetu, ki ga je treba obravnavati iz novih razsežnosti in z novim znanjem. Poudaril sem, da gremo za lastnim pogrebom, če ne naredimo ničesar.

Hvala za vse odgovore.

V Sloveniji je knjigo že mogoče kupiti v knjigarni Konzorcij. Lahko pa jo naročite tudi preko spletne strani založnika Springer.

Scroll to Top