E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Hvala za prenos predstavitvene brošure o študiju računovodstva in financ

 

 

V brošuri boste našli predstavitev dodiplomskega programa, predmetnike za vse tri smeri, trajanje in število pridobljenih ETCS točk.  

Predstavljen pa je tudi predmetnik za akreditiran izpopolnjevalni program Certificiran poslovodni računovodja. 

Scroll to Top