E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Gostujoči Erasmus+ predavatelj na VŠR

ozadje3

Pretekli teden je VŠR v okviru Erasmus+ mobilnosti obiskal hrvaški pravnik, Ante Vidović, ki sicer predava na zagrebškem Veleučilištu RRiF (nekdanja Visoka šola za finančni management RRiF). Kot višji predavatelj študentom RRiF prenaša znanje iz osnov delovnega prava in prava gospodarskih družb. Na VŠR pa je predaval v okviru predmeta Osnove gospodarskega prava.

Ante Vidović je ob opravljenem pravniškem državnem in notarskem izpitu in z več kot dvajsetletnimi izkušnjami poučevanja tudi avtor in soavtor približno 120 strokovnih člankov in 20 knjig s področij delovnega, izvršilnega, obligacijskega in podjetniškega prava.

Z VŠR študenti je naš gost delil primerjalno analizo najpomembnejših institutov delovnega prava v Sloveniji in na Hrvaškem, analiziral nove zakonske
rešitev in aktualne sodne prakse ter se dotaknil še aplikacije novih delovnopravnih institutov. Kulturni del izmenjave pa je zajemal voden ogled Ljubljane in sladko okrepčilo v eni od njenih slaščičarn.

Omenimo še, da je Ante Vidović aktivno vpleten tudi v razvoj rezultatov na mednarodnem projektu Simulation of Sustainable International Business, ki ga v okviru Erasmus+ programa vodi VŠR, tako da bodo VŠR študenti in predavatelji kmalu imeli novo priložnost sodelovanja z njim.

Se veselimo!