E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Erasmus+ obisk iz Poljske

sesta

Pred začetkom novega akademskega leta nas je na Visoki šoli za računovodstvo in finance obiskala kolegica iz mednarodne pisarne poljske univerze v Bialystoku – Magdalena. S sodelavkami iz projektne in mednarodne pisarne ter referata VŠR so si izmenjavale izkušnje, znanja in dobre prakse na področju Erasmus+ mobilnosti, vključno s t. i. kombiniranimi intenzivnimi programi (KIP), digitalnimi orodji znotraj Erasmus+ programa ter mednarodnimi in raziskovalnimi projekti. Gostja je s sodelavkama mednarodne pisarne izmenjala dragocene izkušnje o pripravah študentov na odhodne mobilnosti in o njihovih željah ter izkušnjah s KIP-i.

Kombinirani intenzivni programi (KIP) predstavljajo novost v Erasmus+ programu, potekajo deloma v živo, deloma virtualno, in z inovativnimi načini učenja udeležencem omogočajo pridobiti nova znanja iz izbranega področja v kratkem času. Lahko so namenjeni študentom ali predavateljem in v primeru prvih ovrednoteni z vsaj 3 kreditnimi točkami (ECTS). Fizični del KIP-ov traja med 5 in 30 dnevi, v njih pa sodelujejo vsaj tri visokošolske institucije iz držav EU. KIP-i predstavljajo dragoceno mednarodno izkušnjo za marsikaterega študenta ali študentko, ki se ne more udeležiti daljše mobilnosti. Z novim študijskim letom omogočamo finančna sredstva za udeležbo na KIP-ih tudi študentkam in študentom VŠR.  

Z gostjo smo razmišljali tudi o možnostih projektnega sodelovanja med obema visokošolskima institucijama, pri čemer je med drugim izrazila zanimanje za VŠR-jev trenutno aktualen projekt Simulation of Sustainablle International Business, v okviru katerega bomo predvidoma v novembru začeli z drugim testiranjem digitalne aplikacije za simulacije.

Gostji so seveda predstavili tudi slovensko kulturo in nekaj osrednjih turističnih znamenitosti v Ljubljani. Sama pa je našla čas še za izlet do Postojnske jame in Bleda. Sporočila nam je, da je nad naravo v Sloveniji navdušena in da je ta očarljiva tudi ob nekoliko oblačnem vremenu.

Vselimo se prihodnjega sodelovanja z univerzo v Bialystoku, o katerem boste zagotovo obveščeni. Do takrat pa si lahko tukaj ogledate kratek predstavitveni filmček, v katerem univerzo predstavi en najslavnejših glasov poljske televizije – Krystyna Czubówna.

 

Scroll to Top