E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Dr. BRANKO MAYR

Drage kolegice in kolegi,

Sem eden tistih, ki so ves čas vztrajno trdili, da računovodstvo ne bo nikoli del njihovega življenja. Pa vendar, kot pravi slovenski rek, zarečenega kruha se največ poje in danes si skoraj ne predstavljam dneva, ki ne bi bil povezan z računovodstvom in financami.

Po končanem študiju financ sem delal v avtomatski obdelavi podatkov v Službi družbenega knjigovodstva. Bil sem programer – organizator. Nekega dne je zmanjkalo finančnih inšpektorjev in po nalogu predpostavljenega sem postal inšpektor.

Bilo je težko, moje znanje računovodstva je bilo slabo. Obžaloval sem vse izgubljene priložnosti med študijem, kjer sem opravljal računovodske izpite po načelu »s čim manjšim vložkom dobim pozitivno oceno«. Opravičilo je bilo: »Saj ne bom računovodja«. Moral sem nadoknaditi izgubljeno. Začel sem brati številne strokovne revije, kot so IKS, Tebov knjigovodski priročnik in druge. Spremljal sem stališča takratnega Zveznega ministrstva za finance. Počasi sem nadomestil izgubljeno, še več, vedno globlje sem bil v računovodstvu in financah.

Pridobljeno znanje mi je koristilo, ko sem začel delati v gospodarstvu. 

Tik pred rokom za predložitev bilanc je v podjetju, v katerem sem vodil sektor za ekonomiko, zbolela računovodkinja. Kaj zdaj? Nadomestnega računovodje ni. Nihče ne zna narediti bilance. Dejal sem: »Ni problema«. Bilance sem pripravil sam. To mi je v podjetju dvignilo ugled, postal sem stalni sodelavec uprave pri oblikovanju predlogov poslovnih odločitev.

Znanje računovodstva in financ sem nadgradil z znanjem s področja davkov. 

Vedno več sem objavljal in svoje izkušnje delil z drugimi. Pri tem sem opazil, da imajo prednost avtorji z akademskimi nazivi. Odločil sem se, da jih pridobim. Izpopolnjeval sem se na področju podjetništva, na doktorskem študiju pa sem poglabljal interdisciplinarna znanja s področja računalništva, financ, poslovanja in seveda računovodstva.

Prišlo je obdobje, ko je podjetništvo postalo »in«. Odprl sem samostojno dejavnost, takrat še obrt, podjetniško svetovanje s poudarkom na računovodstvu. Takoj na začetku podjetniške poti sem doživel streznitev. Razposlal sem več sto ponudb, v katerih sem prikazal vse svoje reference, in poudarjal koristi, ki jih bodo pridobili z menoj. Odgovor sem dobil le od treh. Ugotovil sem, da za računovodjo ni dovolj le znanje, zelo pomembno je tudi zaupanje podjetnika. Sčasoma se je obseg dela povečeval. Podjetnikom nisem bil le knjigovodja, temveč tudi svetovalec pri njihovem odločanju. Hitro je bilo dela preveč. Preoblikovali smo se v družbo Abeceda d.o.o.

Spominjam se, ko mi je znani slovenski profesor računovodstva dejal: »Kolega Mayr, licence bo treba pridobivati«.

Upošteval sem nasvet in si pridobil praktično vse možne licence s področja računovodstva in financ (pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, pooblaščeni revizor, davčni svetovalec in še veliko drugih). Omogočale so mi udejstvovanje na novih področjih. Poleg računovodstva in davčnega svetovanja smo začeli ocenjevati vrednost podjetij. To je eno najzahtevnejših strokovnih del, s katerimi sem se srečal. Zahteva dobro poznavanje financ, informatike, poslovanja in računovodstva. Znanja se uporabljajo interdisciplinarno. Dela je bilo toliko, da smo dejavnost računovodstva in davčnega svetovanja začeli opuščati. Vsi smo ocenjevali, pa še veliko dodatnih sodelavcev smo pridobili. Ocenili smo več kot 700 podjetij.

V 90-ih letih se je v Sloveniji začela era revidiranja računovodskih izkazov. Naša Abeceda d.o.o. je prerasla je v eno večjih slovenskih revizijskih hiš. Delali smo po celi Sloveniji. Rasli smo tudi s povezovanjem z drugimi revizijskimi družbami in skupaj postali največja slovenska revizijska hiša.

Na terenu so nam poslovni partnerji razlagali, da diplomanti ekonomije ne poznajo računovodstva, ne znajo uporabiti tega, kar so se naučili. Spomnil sem se svojih delovnih izkušenj po diplomi. Prav so imeli. Odločili smo se, da temu naredimo konec. Ustanovili smo Visoko šolo za računovodstvo, ki je sčasoma prerasla tudi na področje financ. Usmerjena je v prakso. Osnovni cilj je, da lahko naši diplomanti takoj po diplomi delajo v računovodstvu in financah. Uspeli smo. Dejali boste, da je takih šol v Sloveniji veliko. 

Res je, vendar smo edini, ki jamčimo znanja, ki so potrebna za neposredno delo v praksi. Naši diplomanti znajo računovoditi, voditi finance, poznajo davke in še veliko drugega.

V poklicnem udejstvovanju se v Sloveniji vedno bolj poudarjajo vrhunska strokovna znanja s področja računovodstva in financ. Potrebujejo jih sodišča, podjetja, država, preiskovalni organi in še veliko drugih. Takih znanj v izobraževalnih programih slovenskih fakultet nismo našli. Po proučitvi tujih študijskih programov smo jih našli v izobraževalnem programu ameriškega forenzičnega računovodja. Po vsebini gre za splet znanj s področja financ, računovodstva, prava in podjetništva. 

Vse to smo vključili v magistrski program forenzičnih preiskav v financah in računovodstvu. Naš program je še vedno edini takšen program v tem delu Evrope. Razlogi so tudi v potrebnem strokovnem profesorskem kadru in v veliko dela s študenti (to ni dobičkonosno). Tudi tukaj nam je uspelo. Naši magistri s pomočjo izbrane profesorske ekipe pridobijo ekspertna znanja, ki jih potrebujejo pri svojem delu.

Vse skupaj ni bilo dovolj, zato smo akreditirali še dva izpopolnjevalna programa, ki nudita poglobljena znanja s poslovodnega računovodstva in forenzičnih preiskav v financah in računovodstvo. Po končanju programa pridobijo študenti strokovno licenco.

Razmišljamo še o drugih poslovnih vsebinah, ki jih potrebujejo strokovnjaki na področju računovodstva in financ. Te bodo predmet nadaljnjih akreditacijskih postopkov.

Če ste radovedni, ustvarjalni in vztrajni, smo prava izbira. Pridobili boste znanja vrhunskih strokovnjakov s področja financ in računovodstva. Verificirali jih boste z diplomo diplomiranega ekonomista ali s strokovnim magisterijem.

Po končanem študiju ostajamo povezani. Pomagamo vam pri reševanju zapletenih strokovnih vprašanj. Srečujemo se na različnih strokovnih delavnicah, seminarjih, konferencah in seveda tudi v inštitutih šole ter alumni klubu.

Dr. Branko Mayr

Scroll to Top