E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Okrogla miza: Ali smo računovodje pripravljeni brezpogojno spoštovati etična načela in vsako odstopanje naznaniti kot žvižgači?

VŠR -web- bannerji (6)

V okviru Mednarodnega tedna ozveščanja o prevarah bomo na VŠR organizirali okroglo mizo z naslovom:  Ali smo računovodje pripravljeni brezpogojno spoštovati etična načela in vsako odstopanje naznaniti kot žvižgači?

 

Letošnja tema mednarodnega tedna ozaveščanju o prevarah je namenjena žvižgačem, ki so najpogostejša oblika opozarjanja na prevare ali nepravilnosti v organizaciji.

 

Okrogla miza

 
Sodelujoči:
  • študentje magistrskega programa Forenzičnih preiskav
  • profesorica dr. Darja Gregorčič Bernik
 

Kdaj: sreda, 16.11.2022 ob 16:30

 

 

KJE: PREDAVANJE POTEKA ONLINE PREKO aplikacije Microsoft teams.

 

DOGODEK JE BREZPLAČEN

Kaj je glavno sporočilo okrogle mize?

1. V okviru Mednarodnega tedna prevar boste organizirali okroglo mizo/delavnico na temo Ali smo računovodje pripravljeni brezpogojno spoštovati etična načela in vsako odstopanje naznaniti kot žvižgači? Zakaj ta vsebina?

Živimo v nepredvidljivih časih, ki zahtevajo od podjetnikov in podjetnic nenehno prilagajanje spremembam v poslovnem in davčnem okolju. Računovodje in računovodkinje postajamo desna roka odločevalcem, opora pri poslovnih odločitvah. Zato moramo računovodje biti še posebej pozorni, da naše nasvete dajemo strokovno, odgovorno, zaupno, pošteno in resnično ter si pri tem prizadevamo za učinkovitost in kakovost svojega dela. Vse našteto sestavljajo etična načela, katera smo tekom svojega dela zanemarili, ker smo bili osredotočeni na izpolnjevanje zahtev zakonodajalca in naših naročnikov in delodajalcev.
Letošnja tema mednarodnega tedna ozaveščanju o prevar je namenjena žvižgačem, ki so najpogostejša oblika opozarjanja na prevare ali nepravilnosti v organizaciji. Pri tem lahko računovodje in računovodkinje veliko pripomoremo k ozaveščanju, saj nas k temu zavezuje že etični kodeks. Zato ne bo odveč, da ponovno obnovimo svoje poznavanje načel kodeksa etike, ki ga bomo predstavili na naši delavnici. Razpravljali bomo o pomembnosti etičnih načel, katero načelo je najpomembnejše. Na praktičnih primerih bomo razpravljali o posameznih etičnih načelih, o možnostih pravilnega ravnanja ter o tem, ali bi ugotovljeno nepravilnost ali prevaro poročali nadrejenemu oziroma tretji osebi. Primere, ki jih bomo obravnavali niso le hipotetični, pridobili smo jih iz vsakodnevnega delovanja računovodij in računovodkinj, ki so naleteli na različne etične dileme. Menimo, da je pravilno o njih razpravljati, se opredeliti v okviru etičnih načel, da lahko opolnomočimo svoje obnašanje v podobnih situacijah, v katerih se dnevno srečujemo računovodje in računovodkinje.

2. Kaj bo glavno sporočilo te okrogle mize/delavnice?

Sporočilo, ki ga želimo posredovati javnosti je, da moramo računovodje in računovodkinje redno posodabljati svoje znanje etičnega kodeksa, tako kot se posvečamo izobraževanju glede sprememb zakonodaje, v kolikor resnično želimo nastopati kot verodostojna poklicna skupina. Prav tako moramo računovodje in računovodkinje imeti notranjo moč, da se znamo postaviti najprej zase, za svojo stroko in da sogovorniku povemo, kaj je s strokovnega vidika prav ali narobe, ne glede na posledice. Podjetniki in podjetnice velikokrat iščejo nasvete tudi zato, ker ne razpolagajo z dovolj strokovnega znanja, da bi se znali pravilno odločiti – na tem mestu vstopi računovodja in računovodkinja kot desna roka in (moralna) opora pri poslovnih odločitvah.

3. Koga bi na svojo okroglo mizo/delavnico povabili?

Okrogla miza/delavnica je namenjena v prvi meri računovodjem in računovodkinjam, študentom in študentkam računovodstva, pa tudi drugi javnosti: podjetnikom in podjetnicam, da spoznajo etična načela kodeksa etike računovodskih strokovnjakov.

Scroll to Top