E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Tko smo mi?

Na VŠR stvaramo profesionalno okruženje od 2007. godine koje našim studentima nudi profesionalni
razvoj i stjecanje kvalitetnih znanja, koja kasnije
koriste u svom radu.

Na VŠR stvaramo profesionalno okruženje od 2007. godine koje našim studentima nudi profesionalni razvoj i stjecanje kvalitetnih znanja, koja kasnije koriste u svom radu.

  • Dr. Branko Mayr
  • Dr. Živko Bergant
  • Mag. Darinka Kamenšek

STUDIJ RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA​

 VŠR-u kao diplomirani ekonomist, kao magistar računovodstva i financija ili kao certificirani profesionalac. Studiranjem vam pružamo više od formalnog obrazovanja. Obučavamo vas da budete vrhunski stručnjak na području studija. Uvjereni smo da ćete stečenim kompetencijama moći prepoznati izazove i zamke koje izgledaju nezanimljivo i suve brojke iz svijeta računovodstva i financija.

VŠR INFORMACIJE

“I am one of those who have persistently argued that accounting will never be a part of their life. However, as the saying goes, »one has to eat humble pie« and today I almost cannot imagine a day unrelated to accounting or auditing.

I’m sure that accounting has a bright future. The profession of accountants is highly appreciated and valued (accountants are at the very top of the companies’ hierarchy) in the developed economies. It is becoming more and more respected and sought-after in Slovenia as well. The realisation that knowledge of accounting is an essential condition for success and business excellence has gained ground. This might also be the cause of the saying »accounting is the language of businessmen«.


After all, this was one of the key reasons that we have decided to establish a specialized college of accounting, which aims to become one of the leading accounting and financial schools of the American-European style in Central and Eastern Europe.


Our graduates have a vast knowledge of accounting, business finances and taxes. Their professional and personal virtues allow them to become the closest associates of management and thus creatively involved in shaping the quality proposals for business decisions.
If you are curious, creative and persistent, we are the right choice. Our professors, practitioners, who also work as auditors, tax consultants, accountants, etc. on daily basis, will help you enhance the necessary theoretical knowledge through practical experiences. Or as our slogan outlines: »From practice for practice«.

Branko Mayr, PhD.
Deputy Dean for Quality and Student affairs

VŠR je neovisna visokoškolska ustanova koja provodi visokoškolski studij Računovodstvo i financije i magistarski program Forenzička istraživanja u financijama i računovodstvu. Također provodi dva jednogodišnja akreditirana programa osposobljavanja (certificirani programi).

ORGANIZACIJSKE JEDINICE ŠKOLE:

Dekanica:  mag. sc. Darinka Kamenšek

Prodekan za kvalitetne i studijske poslove: doc. dr. sc. Branko Mayr

Ured za međunarodnu suradnju i projekte: rukovoditeljica: Mojca Mayr

Referat u Ljubljani: Helena Mihelčič

Referat u Mariboru: Marjana Berghaus

Knjižnica: Andreja Može

Diplomanti su organizirani u Alumni Clubu. U klubu mogu razmjenjivati ​​ideje i mogućnosti zaposlenja i sudjelovati u trenutnim profesionalnim sadržajima.

Studenti koji su upravo diplomirali imaju dodatne informacije o tržištu koje im stoji na raspolaganju kada traže posao, a poslodavci su već svjesni kvalitete obrazovanja svojih kandidata.

Pod posebnom pogodnošću, članovi Alumni kluba mogu sudjelovati u raznim VŠR programima treninga, seminarima i radionicama koje organizira VŠR i sudjelovati u osmišljavanju novih sadržaja VŠR.

VISOKA ŠKOLA RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA
Stegne 21c, II/sprat, 1000 Ljubljana

Samostalna visokoškolska ustanova Visoka škola za računovodstvo i financije je na temelju odluke br. 1 / 24-2006 od 12. prosinca 2006. godine Vijeća Republike Slovenije za visoko obrazovanje akreditirana za područje studija (34) iz poslovnih i upravnih znanosti. Upis se može vidjeti na web adresi Republike Slovenije, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Institucija djeluje u sjedištu škole i u dislociranoj jedinici u Mariboru

Telefon: (00386) 059 090 960
Broj faksa: (00386) 059 090 962

Adresa e-pošte: info@vsr.si

Registarski broj u registru Suda: 1/46906/00 na Okružnom sudu u Ljubljani.
SRG Broj: Srg 2007/03704 od 10.5.2007
Porezni broj (PDV): SI 62679198
Transakcijski račun: 10100-0052573219 otvoren je u Intesi Sanpaolo D.D. i 6100 0002 3633 815 otvoren u Delavski hranilnici d.d.

Predsjednik upravnog odbora: Doc. Dr. sc. Branko Mayr

Dekanica: mag. sc. Darinka KAMENŠEK

Škola ima institute u kojima naši profesori i drugi vrhunski stručnjaci (ukupno više od 50 stručnjaka) rade profesionalno. Naši stručnjaci uključuju računovođe, revizore, porezne savjetnike, istražitelje prijevara u računovodstvu i financijama, odvjetnike, organizatore, računalne stručnjake i mnoge druge). Popis naših stručnjaka može se vidjeti u registru stručnjaka.

Šira područja aktivnosti su:

  • pravo,
  • računovodstvo,
  • financije,
  • menadžment i
  • organizacija poslovanja.

Najčešće smo obavljali zadatke iz područja knjigovodstva, planiranja, analiza, interne revizije, forenzičkih istraga u području računovodstva i financija, trgovačkog prava, radnog prava, prekršajnog prava, kaznenog prava, kontrole, upravljanja i uspostavljanja organizacije sveobuhvatnog informacijskog sustava ili njegovih dijelova.

Naša neovisna stručna mišljenja korisna su i u sudskim postupcima (sporovi, kaznena djela, izračuna štete, procjena vrijednosti poduzeća, procjena ispravnosti računovodstva, procjena vjerodostojnosti dokumenata itd.). Naručuju ih klijenti koji su u parnici ili njihovi odvjetnici, menadžeri i drugi. Uz našu pomoć često se pojašnjavaju izjave stranaka, uklanjaju se pogreške u stručnim mišljenjima forenzičkih vještaka i tako dalje.
Korisnost naših mišljenja u sudskim postupcima proizlazi i iz presude Vrhovnog suda Republike Slovenije I Ips 1321/2011 u kojoj jezgra, se između ostalog, navodi:
“Pravo optuženog je da izloži sve dokaze, posebno ako mu vještačenje opterećuje, da iznosi i vještačenja i, naravno, osporava ispravnost i logiku i profesionalnost stručnog pomoćnika, odnosno vještaka, protuargumentacijama. mišljenje naručenog stručnjaka ili naređenih stručnjaka. ”

Naša se mišljenja često koriste u donošenju poslovnih odluka. Često pomažemo u uspostavljanju optimalne organizacije poslovanja ili njegovih dijelova.

Scroll to Top