Cilji in kompetence:

  • Fleksibilna uporaba pridobljenega znanja v praksi.
  • Poštenost in zavezanost k strokovni etiki v poslovnem okolju.
  • Obvladovanje politike, strategije in taktike na predmetnem področju.
  • Poznavanje različnih virov financiranja, obvladovanje tveganj, povezanih s posameznimi viri.
  • Poznavanje modelov obvladovanja tveganja (CAPM, WACC).
  • Metode ocenjevanja vrednosti kapitala.
  • Planiranje optimalne strukture kapitala (odločanje o strukturi kapitala).
  • Financiranje prvin poslovnega procesa in potrebna kvaliteta za financiranje posameznih prvin.
  • Obvladovanje finančne funkcije v podjetju v krizi.
  • Obvladovanje in uporaba finančnega instrumentarija.
Scroll to Top