VŠR je samostojni visokošolski zavod, ki izvaja visokošolski študijski program Računovodstvo in finance in magistrski program Forenzične preiskave v financah in računovodstvu. Izvaja pa tudi dva akreditirana programa izpopolnjevanja.

ORGANIZACIJSKE ENOTE ŠOLE:

Dekanja: mag. Darinka Kamenšek

Prodekan za kakovost in študijske zadeve: doc. dr. Branko Mayr

Pisarna za mednarodno sodelovanje in projekte: vodja Mojca Mayr

Referat v Ljubljani: Helena Mihelčič

Referat v Mariboru: Marjana Berghaus

Knjižnica: Andreja Može