VŠR je samostojni visokošolski zavod, ki izvaja visokošolski študijski program Računovodstvo in magistrski program Forenzične preiskave v financah in računovodstvu. Izvaja pa tudi dva akreditirana programa izpopolnjevanja.

ORGANIZACIJSKE ENOTE ŠOLE:

Visoko šolo vodi dekanja: mag. Darinka Kamenšek

Prodekan: doc. dr. Branko Mayr
Inštitut za forenzične preiskave v financah in računovodstvu: predstojnik mag. Darinka Kamenšek
Inštitut za poslovno računovodstvo: doc. dr. Živko Bergant
Pisarna za mednarodno sodelovanje in projekte: vodja Mojca Mayr
Prodekan za kakovost in študijske zadeve: doc. dr. Branko Mayr
Vodja izobraževanja in referata: Helena Mihelčič
Knjižnica: Andreja Može