Strokovna dejavnost

Strokovna dejavnost

Raziskovalna enota preko inštitutov deluje na strokovnih področjih inštitutov. Izdelanih je veliko strokovnih mnenje za potrebe udeležencev v sodnih postopkih.

Člani Alumni kluba se lahko pod posebnimi ugodnostmi udeležijo raznih izpopolnjevalnih programov VŠR, seminarjev in delavnic, ki jih organizira VŠR in sodelujejo pri oblikovanju novih vsebin VŠR.

Potrebujete našo pomoč?

V primeru, če ste v sodnem postopku in je bilo v postopku pridobljeno izvedensko mnenje za vas neugodno, vam lahko pomagamo pri strokovnem preizkusu tega mnenje. Naš izdelek je uporaben tudi v sodnem postopku. To izhaja tudi iz sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije I Ips 1321/2011, kjer je v jedru med drugim zapisano:

»Pravica obdolženega je, da se izjavi o vsem dokaznem gradivu, še posebej če je izvedensko mnenje zanj obremenilno, da se izjavi tako o izvedenskih mnenjih in da seveda z nasprotnimi argumenti tudi s strokovnim pomočnikom, to je strokovnjakom, izpodbija pravilnost in logičnost ter strokovnost mnenja odrejenega izvedenca oziroma odrejenih izvedencev.«

Na naših inštitutih:

  • Inštitut za forenzične preiskave v financah in računovodstvu
  • Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR

razpolagamo z vrhunskimi strokovnjaki, ki vam lahko pomagajo.