Splošni podatki

VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Stegne 21c, II/nadstropje, 1000 Ljubljana

Samostojni visokošolski zavod Visoka šola za računovodstvo in finance je na podlagi sklepa št. 1/24-2006 z dne 12.12.2006 Sveta RS za visoko šolstvo akreditiran za študijsko področje (34) poslovne in upravne vede. Zavod je vpisan v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pod št. 23.

Telefon: (00386) 059 090 960
Faks: (00386) 059 090 962

Elektronski naslov: info@vsr.si

Številka vpisa v sodni register: 1/46906/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Srg številka: Srg 2007/03704 z dne 10.5.2007
Davčna številka (DDV): SI 62679198
Transakcijski račun 10100-0052573219 odprt v Banki Intesa Sanpaolo d.d.


Predsednik upravnega odbora: doc. dr. Branko MAYR

Dekanja: mag. Darinka KAMENŠEK

Prodekan: doc. dr. Branko MAYR
Predstojnik inštituta za poslovno računovodstvo: doc. dr. Živko Bergant

 Ustanovitelji Visoke šole za računovodstvo in finance:

  • Svetovanje in izobraževanje Mayr d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana,
  • Dr. Živko Bergant,
  • Mag. Darinka Kamenšek

Visokošolski program računovodstva so oblikovali računovodje, revizorji, davčniki, pravniki in drugi strokovnjaki, ki dnevno delujejo na področju računovodstva.

Magistrski program Forenzične preiskave v financah in računovodstvu so pripravili profesorji za področje forenzike, financ, računovodstva v sodelovanju s strokovnjaki za področje forenzike in preiskovanja prevar.