mag. Darinka Kamenšek, dekanja

Predsednik akademskega zbora : doc. dr. Živko Bergant

Akademski zbor šole sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci.

Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov, pri čemer je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora.

Predstavniki študentov v akademskem zboru v šolskem letu 2019/20 so: 

 • Gregor Gorenc
 • Mehmedić Sanja
 • Carmen Kobal Slokar

 

Zapisnik akademskega zbora

Člani:

 • dr. Branko Mayr
 • dr. Živko Bergant
 • mag. Darinka Kamenšek
 • mag. Dejan Petkovič
 • mag. Nataša Pustotnik
 • dr. Mateja Gorenc

Predstavnika študentov v senatu v šolskem letu 2019/20 sta:

 • Maja Dragić
 • Bor Lenarčič

 

Zapisnik senata

Predsednik upravnega odbora: doc. dr. Branko MAYR

Predstavnik študentov: Sanja Mehmedić

Drugi člani upravnega odbora:

 • Marjana Berghaus (predstavnica zaposlenih na VŠR)
 • mag. Darinka Kamenšek
 • dr. Živko Bergant

 

Zapisnik upravnega odbora

Strateški načrt VŠR za obdobje od 2018 – 2024

Poslovni načrt VŠR za študijsko leto 2018-2019

Poročilo o poslovanju VŠR v poslovnem letu 2017-2018

IZVOLJENI ŠTUDENTJE V ŠTUDENTSKI SVET – 2019/20

1. Letnik: Carmen Kobal Slokar

2. Letnik: Katarina Cimperman

3. Letnik: Bukač Sanj, Bor Lenarčič

4. Letnik:Gregor Gorenc

5. Letnik:Dragić Maja, Mehmedić Sanja

Predsenik študentskega sveta: Sanja Bukač
Podpredsednik študentskega sveta: Katarina Cimperman
Predstavnik študentov za upravni odbor: Sanja Mehmedić
Predstavnika študentov za senat: Maja Dragić, Bor Lenarčič
Predstavniki študentov za akademski zbor: Gregor Gorenc, Mehmedić Sanja, Carmen Kobal Slokar
Predstavnik študentov za člana Komisije za kakovost: Sanja Bukač

Predstavnik Komisije za študijske zadeve: Barbara Zupančič
Predstavnik Komisije za izvolitve in imenovanja: Jernej Volf

Prodekan študent: Bor Lenarčič

Zapisnik študentskega sveta

KOMISIJA ZA KAKOVOST

Člani:

Predsednik: doc.dr. Branko Mayr

Član: mag. Dejan Petkovič

Član: mag. Darinka Kamenšek

Predstavnik študentov: aktualen predstavnik študentov je razviden v zavihku študentski svet

Rezultate predstavljamo v letnem samovevlavacijskem poročilu, ki ga vsako leto pripravi Komisija za študijske zadeve in kakovost.

Poslovnik kakovosti VŠR


KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Člani:

Predsednik: doc.dr. Branko Mayr

Član: doc.dr. Živko Bergant

Član: mag. Darinka Kamenšek

Predstavnik študentov: aktualen predstavnik študentov je razviden v zavihku študentski svet

Poslovnik komisije za študijske zadeve


KOMISIJA ZA IMENOVANJA

Predsednik: doc.dr. Živko Bergant

Član: doc.dr. Branko Mayr

Član: mag. Darinka Kamenšek

Predstavnik študentov: aktualen predstavnik študentov je razviden v zavihku študentski svet

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in viskošolskih sodelavcev.

Navodila za izvajanje meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev na VŠR.


KOMISIJA ZA PRITOŽBE ŠTUDENTOV

Komisijo imenuje senat šole za vsak primer posebej. V komisiji so:

Predsednik: član senata

Član: visokošolski učitelj

Predstavnik študentov: aktualen predstavnik študentov je razviden v zavihku študentski svet


 

Zapisniki komisij

KATEDRA ZA RAČUNOVODSTVO

Predstojnik katedre je:

Člani katedre so predavatelji računovodskih predmetov

 

KATEDRA ZA FINANCE

Predstojnik katedre je:

Člani katedre so predavatelji finančnih predmetov, ekonomike in ekonomije

 

KATEDRA ZA OSTALA PODROČJA

Predstojnik katedre je:

Člani katedre so predavatelji predmetov, ki niso zajeti v ostalih katedrah