mag. Darinka Kamenšek, dekanja

Predstavniki študentov v akademskem zboru v šolskem letu 2019/20 so: 

 • Gregor Gorenc
 • Mehmedić Sanja
 • Carmen Kobal Slokar

Člani:

 • dr. Branko Mayr
 • dr. Živko Bergant
 • mag. Darinka Kamenšek
 • mag. Dejan Petkovič
 • mag. Nataša Pustotnik
 • dr. Mateja Gorenc

Predstavnika študentov v senatu v šolskem letu 2019/20 sta:

 • Maja Dragić
 • Bor Lenarčič

Predsednik upravnega odbora: doc. dr. Branko MAYR

Predstavnik študentov: Sanja Mehmedić

Drugi člani upravnega odbora:

 • Marjana Berghaus (predstavnica zaposlenih na VŠR)
 • mag. Darinka Kamenšek
 • dr. Živko Bergant
 • dr. Branko Mayr (Svetovanje in izobraževanje Mayr, d.o.o.)

Ustanovitelji šole:

 • Svetovanje in izobraževanje Mayr d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana
 • Dr. Živko Bergant, Pod topoli 63, Ljubljana,
 • Mag. Darinka Kamenšek, Metelkova ul. 53, Maribor

Strateški načrt VŠR za obdobje od 2018 – 2024

Poslovni načrt VŠR za študijsko leto 2018-2019

Poročilo o poslovanju VŠR v poslovnem letu 2017-2018

IZVOLJENI ŠTUDENTJE V ŠTUDENTSKI SVET – 2019/20

1. Letnik: Carmen Kobal Slokar

2. Letnik: Katarina Cimperman

3. Letnik: Bukač Sanj, Bor Lenarčič

4. Letnik:Gregor Gorenc

5. Letnik:Dragić Maja, Mehmedić Sanja

Predsenik študentskega sveta: Sanja Bukač
Podpredsednik študentskega sveta: Katarina Cimperman
Predstavnik študentov za upravni odbor: Sanja Mehmedić
Predstavnika študentov za senat: Maja Dragić, Bor Lenarčič
Predstavniki študentov za akademski zbor: Gregor Gorenc, Mehmedić Sanja, Carmen Kobal Slokar
Predstavnik študentov za člana Komisije za kakovost: Sanja Bukač
Prodekan študent: Bor Lenarčič
Predstavnik Komisije za kakovost: Sanja Bukač

Predstavnik Komisije za študijske zadeve: Barbara Zupančič
Predstavnik Komisije za izvolitve in imenovanja: Jernej Volf

KOMISIJA ZA KAKOVOST

Člani:

Predsednik: doc.dr. Branko Mayr

Član: mag. Dejan Petkovič

Član: mag. Darinka Kamenšek

Predstavnik študentov: Sanja Bukač

Rezultate predstavljamo v letnem samovevlavacijskem poročilu, ki ga vsako leto pripravi Komisija za študijske zadeve in kakovost.

Poslovnik kakovosti VŠR


KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Člani:

Predsednik: doc.dr. Branko Mayr

Član: doc.dr. Živko Bergant

Član: mag. Darinka Kamenšek

Poslovnik komisije za študijske zadeve


KOMISIJA ZA IMENOVANJA

Predsednik: doc.dr. Živko Bergant

Član: doc.dr. Branko Mayr

Član: mag. Darinka Kamenšek

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in viskošolskih sodelavcev.

Navodila za izvajanje meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev na VŠR.