fbpx

mag. Darinka Kamenšek, dekanja

Predstavniki študentov v akademskem zboru v šolskem letu 2018/19 so: 

 • Sanja Bukač,
 • Mehmedić Sanja,
 • Nik Murn

Člani:

 • doc.dr. Branko Mayr
 • doc.dr. Živko Bergant
 • mag. Darinka Kamenšek
 • mag. Dejan Petkovič
 • mag. Nataša Pustotnik

Predstavnika študentov v senatu v šolskem letu 2018/19 sta:

 • Tina Vizlar
 • Nik Murn

Predsednik upravnega odbora: doc. dr. Branko MAYR

Predstavnik študentov: Bernard Klančar

Ustanovitelji šole:

 • Svetovanje in izobraževanje Mayr d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana
 • ABC revizija, d.o.o. (prej: JPA – ABECEDA REVIZIJA), podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 21 c, Ljubljana,
 • Dr. Živko Bergant, Pod topoli 63, Ljubljana,
 • Mag. Darinka Kamenšek, Metelkova ul. 53, Maribor

Strateški načrt VŠR za obdobje od 2018 – 2024

Poslovni načrt VŠR za študijsko leto 2018-2019

Poročilo o poslovanju VŠR v poslovnem letu 2017-2018

IZVOLJENI ŠTUDENTJE V ŠTUDENTSKI SVET – 2018/19

1. Letnik: Radman Mateja

2. Letnik: Bukač Sanja

3. Letnik: Murn Nik, Vizlar Tina, Klančar Bernard

4. Letnik: Dragić Maja, Mehmedić Sanja

5. Letnik: Centa Hari

Predsednik študentskega sveta: Mateja Radman
Predstavnik študentov za upravni odbor: Klančar Bernard
Predstavnika študentov za senat: Nik Murn, Tina Vizlar
Predstavniki študentov za akademski zbor: Sanja Bukač, Mehmedić Sanja, Nik Murn
Predstavnik študentov za člana Komisije za kakovost: Dragić Maja
Prodekan študent: Hari Centa
Predstavnik Komisije za kakovost: Sanja Bukač

Predstavnik Komisije za študijske zadeve: Barbara Zupančič
Predstavnik Komisije za izvolitve in imenovanja: Jernej Volf

KOMISIJA ZA KAKOVOST

Člani:

Predsednik: doc.dr. Branko Mayr

Član: mag. Dejan Petkovič

Član: mag. Darinka Kamenšek

Predstavnik študentov: Maja Dragić

Rezultate predstavljamo v letnem samovevlavacijskem poročilu, ki ga vsako leto pripravi Komisija za študijske zadeve in kakovost.

Poslovnik kakovosti VŠR


KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Člani:

Predsednik: doc.dr. Branko Mayr

Član: doc.dr. Živko Bergant

Član: mag. Darinka Kamenšek

Poslovnik komisije za študijske zadeve


KOMISIJA ZA IMENOVANJA

Predsednik: doc.dr. Živko Bergant

Član: doc.dr. Branko Mayr

Član: mag. Darinka Kamenšek

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in viskošolskih sodelavcev.

Navodila za izvajanje meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev na VŠR.