Računovodstvo je jezik poslovnežev,
zato na posvetu povezujemo aktualne davčne, finančne in računovodske vsebine.
Z nami bo 12 predavateljev, ki so strokovnjaki s svojega področja,
kot so dr. Davorin Kračun, dr. Marko Hočevar, dr. Branko Mayr,
mag. Tomaž Glažar, Petra Nagode Zupančič, …

34. posvetovanje Društva računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor skupaj z Visoko šolo za računovodstvo in finance Ljubljana: Računovodstvo je jezik poslovnežev, zato na posvetu povezujemo aktualne davčne, finančne in računovodske vsebine.

 Želite imeti odgovore na to:

 • ali se nam obeta nova gospodarska kriza,
 • aktualne informacije o davčnih novostih,
 • kakšne so prve izkušnje pri uporabi nekaterih spremenjenih določil SRS v 2019,
 • kako obvladovati stroške za izboljšanje kakovosti poslovanj

in še veliko drugih zanimivih tem, ki vam bodo dale odgovore na vaše vprašanja.

3. in 4. oktober 2019 v Mariboru | Hotel Habakuk

Možnost prenočevanja v Hotelu Habakuk. Rezervacijo lahko opravite s pomočjo priloženega obrazca: Rezervacijski obrazec

Oba dneva posveta bo potekal spremljevalni program v obliki svetovalnega kotička s področja davkov in računovodstva.

Prvi dan – Četrtek 3. oktober 2019


 • 8.30 – 9.00 Registracija udeležencev
 • 9.00 – 9.10 Otvoritev konference
  mag. Zdenka Radek, predsednica društva in dr. Branko Mayr predstavnik VŠR
 • 9.10 – 10.00 Fiskalna pravila in dolgoročna vzdržnost javnih financ
  Prof. dr. Davorin Kračun, mag. Aleš Delakorda
 • 10.00 – 10.45 Spremembe SRS 2019 in MSRP 16 prve izkušnje – praktični primeri s predstavitvijo pripomočka za izračun vrednosti sredstva iz naslova najema
  Mag. Darinka Kamenšek
 • 10.45 – 11.15 Odmor za kavo
 • 11.15 – 12.00 Aktivnosti FURS za izboljšanje prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti
  Mag. Darija Šinkovec
 • 12.00 – 12.45 Odkrijte svoj potencial pri upravljanju časa
  Uroš Ferlin
 • 12.45 – 14.00 Odmor za kosilo (vključeno v kotizacijo)
 • 14.00 – 15.30 Obvladovanje stroškov za izboljšanje kakovosti poslovanja
  Prof. dr. Marko Hočevar in dr. Branko Mayr
 • 15.30 – 16.30 Kakovost poslovanja in njegovo računovodsko merjenje
  mag. Tomaž Glažar
 • 17.00 – 20.00 Družabno popoldne, kjer nas bo gondola popeljala na vrh Pohorja in s kuharskimi mojstri, bomo pripravili Pohorski lonec, s katerim se bomo okrepčali. V času priprave Pohorskega lonca bomo izvedli žrebanje in podelili nekaj zanimivih nagrad (vključeno v kotizacijo).

Drugi dan – Petek 4. oktober 2019


 • 9.00-9.45 Goljufije v računovodskih izkazih
  Doc. dr. Lidija Robnik
 • 9.45.-10.30 Poštena vrednost za namene prevrednotenja ali za namene slabitve
  mag. Petra Nagode Zupančič, MRICS
 • 10.30-11.15 Način izvajanja in oblikovanja cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja
  mag. Danilo Burnač, mag. Zdenka Radek
 • 11.15.-11.45 Odmor za kavo
 • 11.45.-12.30 Računovodski vidik predračuna in obračuna stroškov stečajnega postopka
  Milena Sisinger, univ. dipl. ekon.
 • 12.30-13.15 Dodana vrednost notranje revizije v organizaciji
  Darinka Meško, mag.
 • 13.15-14.00 Ko bi stranka želela »malo drugače«
  Biserka Povše Tašić, univ. dipl. nov.
 • 14.00 – 14.15 Sklepi in zaključek

mag. Darinka Kamenšek

Darinka Meško, mag.

mag. Zdenka Radek

dr. Branko Mayr

Prof. dr. Davorin Kračun

Uroš Ferlin

doc. dr. Lidija Robnik

Mag. Petra Nagode Zupančič, MRICS

mag. Danilo Burnač

mag. Tomaž Glažar

Biserka Povše Tasić

Mag. Aleš Delakorda

mag. Darija Šinkovec

Predstavitev tem

Ali se nam obeta nova gospodarska kriza?
Fiskalna pravila in dolgoročna vzdržnost javnih financ
Prof. dr. Davorin Kračun, mag. Aleš Delakorda


Spremembe SRS 2019 in MSRP 16 prve izkušnje – praktični primeri s predstavitvijo pripomočka za izračun
vrednosti sredstva iz naslova najema
Mag. Darinka Kamenšek

S 1.1.2019 so začelji veljati spremenjeni SRS 2019 in nov MSRP 16. Ključna sprememba se nanaša na obravnavo poslovnih najemov, ki jih bo potrebno vključiti v računovodske izkaze na eni strani kot pravica iz uporabe in na drugi strani kot obveznost do najemodajalca. To velja za vse družbe, ki niso mikro in majhne družbe in za vse dolgoročne najeme in najema nad vrednostjo 10.000 EUR. Pri vzpostavitvi računovodenja najemov po novih pravilih pa se postavlja veliko vprašanj, ki so vezana na čas trajanja najema, diskontno stopnjo, izračune, obračunavanje amortizacije, itd. Poskušali bomo odgovoriti nanje in prikazati enostaven pripomoček v Excelu s katerim si bodo družbe lahko same izračunale vrednost pravice do uporabe nastalo iz naslova poslovnega najema.


Aktivnosti FURS za izboljšanje prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti
Mag. Darija Šinkovec


Odkrijte svoj potencial pri upravljanju časa
Uroš Ferlin

Vsaj 3-je nasveti time managementa za finančnike.

Inspirativno predavanje o času in odkrivanju svojih potencialov. Uroš se je rodil z disleksijo in je zaradi tega trčil ob ogromno ovir v poslu. Težko se je osredotočal in pri delu pogosto ni bil razumljen. Deloval je drugače in je probleme reševal zelo “out of the box”, kar je bilo za mnoge prej neobičajno kot koristno. Zato mu je preostala edina pot, da stvari vzame v svoje roke, postane podjetnik in si sam razvije formulo učinkovitosti, po kateri je lahko uspešno začel delovati v poslu. Na predavanju bo delil vsaj uporabne 3 nasvete kako tudi vi lahko prepoznate svoj potencial pri upravljanju s časom.

Uroš Ferlin je moderator delavnic Hekanje časa in Odkrij svoj vpliv v poslu. Raziskuje edinstvenosti, potenciale in vplive organizacij. Je ustanovitelj podjetja FACT d.o.o. in avtor koncepta Krog Vplivanja. Verjame, da je v poslu vse povezano.


Obvladovanje stroškov za izboljšanje kakovosti poslovanja
Prof. dr. Marko Hočevar in dr. Branko Mayr


Računovodski vidik predračuna in obračuna stroškov stečajnega postopka
Milena Sisinger, univ. dipl. ekon.


Goljufije v računovodskih izkazih
Doc. dr. Lidija Robnik


Poštena vrednost za namene prevrednotenja ali za namene slabitve
mag. Petra Nagode Zupančič, MRICS

Vrednotenje nepremičnin za računovodsko poročanje je podvrženo tako računovodskim kot ocenjevalskim standardom. S svojimi zahtevami se prepletata dve različni dejavnosti. Problematika bo v prispevku predstavljena s strani uporabnika cenilnih poročil in sicer bo poudarek na naslednjih vprašanjih:
• kje začeti, ko se pojavi potreba po oceni vrednosti nepremičnin za računovodsko poročanje
• kaj je naloga ocenjevalca nepremičnin in kaj naloga računovodje / lastnika
• katere sestavine mora cenilno poročilo nujno vsebovati
• kako brati poročila, kako poročilu zaupati oz. kaj preveriti
• kako interpretirati rezultate
• najpogostejše napake oz. pomanjkljivosti.


Način izvajanja in oblikovanja cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja
Mag. Danilo Burnač, mag. Zdenka Radek


Kakovost poslovanja in njegovo računovodsko merjenje
Mag. Tomaž Glažar

Kakovost poslovanja že dolgo ni več omejena na kakovost izdelkov ali storitev, ki so ponujeni kupcu, finančno uspešnost in urejenost poslovanja. Tudi zadovoljstvo kupcev in lastnikov kapitala nista več dovolj za merilo kakovosti poslovanja. Poleg kakovostne izvedbe procesov in odnosa do zaposlenih, kakovost poslovanja opredeljuje tudi odnos do dobaviteljev in drugih deležnikov. V zadnjem času pa izredno pomembni del kakovosti poslovanja tudi trajnostni razvoj. Seveda se vseh elementov kakovosti poslovanja ne da meriti z računovodskimi izkazi. Je pa računovodsko merjenje kakovosti poseben izziv za računovodsko teorijo in prakso. Z razvojem kakovosti poslovanja se mora razvijati tudi računovodska stroka na področju merjenja te kakovosti, kot pomemben del informacijskega sistema.


Dodana vrednost notranje revizije v organizaciji
Darinka Meško, mag.

Notranja revizija je ena izmed oblik revidiranja, ki se po svojem namenu in cilju razlikuje od zunanjega revidiranja. Zunanje revizorje zanima stanje na presečni datum oz. se ti opredeljujejo do tega, ali so računovodski izkazi resnična in poštena slike poslovanja organizacije, medtem ko se notranji revizor ukvarja s proučevanjem procesov v organizaciji. Dober notranji revizor je prisoten že pri pripravi strategije pri čemer je pomembno, da opozarja na potencialna tveganja že takrat. Ko se poslovodstvo opredeli kaj želi, kakšno strategijo bo peljalo, kakšni so dolgoročni cilji in kakšna so tveganja, notranji revizor po ključnih področjih in na osnovni izdelane ocene tveganja preveri procese in proučuje, ali ti res tečejo tako, kot je bilo zamišljeno. S podrobnim pregledom ugotovi ali notranje kontrole delujejo ali so tveganja obvladovana ali pa da temu mogoče ni tako in o tem poroča tudi vodstvu. Druga vloga, v kateri se pojavlja notranji revizor je svetovalna, ko revizor pomaga upravi s tem, ko opozori na različna tveganja in različne možnosti tudi pri odločitvah za naprej.


 

Ko bi stranka želela »malo drugače«
Biserka Povše Tašić, univ. dipl.

Učinkovita komunikacija s strankami postane pravcati izziv, ko so njena pričakovanja v določenih trenutkih nekoliko drugačna od finančnega strokovnjaka.  Takrat nam je lahko v pomoč na primer Dekartov model odločanja. Sklop štirih vprašanj vam je lahko precej v pomoč, ko želi stranka vašega računovodskega servisa »nekaj nemogočega od vas«. Na besedno zvezo »ne da se« kot znanilko neprožnega odzivanja so namreč stranke najbolj alergične; tudi vaše. Dosti bolj jih boste torej prepričali z argumentiranimi odgovori na štiri ključna Dekartova vprašanja:  Kaj bo, če se to zgodi? Kaj bo, če se to ne zgodi? Kaj se ne bo zgodilo, če se bo to zgodilo? Kaj se ne bo zgodilo, če se to ne bo zgodilo? Zapleteno? Ne, samo pogled z različnih zornih kotov je način, da dobimo uravnoteženo in vsestransko izbiro. In nič več ter nič manj od računovodskih in finančnih strokovnjakov pričakujejo tudi stranke. V pomoč pri obravnavi strank je lahko tudi asertivna formula »razumem, mislim, predlagam«. Med koristnimi tehnikami, ki jo priporočamo v KUPA je tudi Hursonov model ustvarjalnega reševanja problemov. Naj bo zadovoljna stranka tudi vaš izziv!

Ekspresna prijava – do 15.8.2019


250 EUR

Vključuje zbornik strokovnih prispevkov, okrepčila med odmorom in vožnjo z gondolo na vrh Pohorja s pokušino Pohorskega lonca.

Cena ne vključuje DDV-ja

Zgodnja prijava – do 31.8.2019


300 EUR

Vključuje zbornik strokovnih prispevkov, okrepčila med odmorom in vožnjo z gondolo na vrh Pohorja s pokušino Pohorskega lonca.

Cena ne vključuje DDV-ja

Redna prijava


350 EUR

Vključuje zbornik strokovnih prispevkov, okrepčila med odmorom in vožnjo z gondolo na vrh Pohorja s pokušino Pohorskega lonca.

Cena ne vključuje DDV-ja

Prvih 10 študentov VŠR


90 EUR

Vključuje zbornik strokovnih prispevkov, okrepčila med odmorom in vožnjo z gondolo na vrh Pohorja s pokušino Pohorskega lonca.

Cena ne vključuje DDV-ja

Nadaljnji študentje VŠR


250 EUR

Vključuje zbornik strokovnih prispevkov, okrepčila med odmorom in vožnjo z gondolo na vrh Pohorja s pokušino Pohorskega lonca.

Cena ne vključuje DDV-ja

Postanite donator, sponzor ali pokrovitelj

Na računovodskem posvetu pričakujemo računovodje podjetij v Sloveniji, kakor tudi računovodje iz javnega sektorja. Predstavili jim bomo ključne računovodske dileme, aktualne informacijami o davčnih novostih, o pričakovanih gospodarskih gibanjih in kako se odzvati nanje, obvladovanju stroškov za izboljšanje kakovosti poslovanja, prav tako jih bomo seznanili kako prepoznati goljufivo računovodsko poročanje in predstavili dodano vrednost notranje revizije. Pričakujemo približno 100 udeležencev – ljudi, ki so »desna roka« direktorjev in predsednikov uprav v slovenskem gospodarstvu in vodij organizacij iz področja javnega sektorja. Informacijo o vaših storitvah in ugodni ponudbi, ki jo lahko pripravite tudi posebej za udeležence posveta (in njihove stranke, npr. v vašem primeru so to tudi majhna podjetja – stranke računovodskih servisov v Sloveniji) lahko predstavite na naslednje načine… prisluhnemo pa lahko tudi vašim predlogom.

HOTEL HABAKUK ****

Za udeležence posveta so pripravili posebno ponudbo in lahko rezervirate svojo sobo na obrazcu TUKAJ

Izpolnjen obrazec pošljete na: booking@termemb.si


V neokrnjeni naravi na obronkih pohorskih gozdov uživali v vrhunsko opremljenih sobah, wellness & spa centru Babor, sodobno opremljenem kongresnem centru ter restavraciji in baru s številnimi lokalnimi specialitetami.

Udobje bivanja zagotavljam z:

 • Udobnimi, tudi prenovljenimi sobami različnih velikosti, s pogledom na Pohorje in naravno okolico.
 • Možnostjo koriščenja wellness & spa centra, kjer se boste lahko predali izkušenim rokam terapevtov in kakovosti kozmetične linije Babor.
 • Prenovljenim fitnesom na 32 m2, igriščem za squash, bazenih na 740 m2 in savnami.
 • Vrhunskim in največjim kongresnim centrom v tem delu Slovenije, z več kot 1.600 m2, šest različnih dvoran in dvema predprostoroma za razne manjše poslovne dogodke in druga srečanja.
 • Vrhunsko lokalno kulinariko in drugimi specialitetami v hišni restavracijami ter lounge barom, kjer vas razvajamo z domačimi sladicami.
 • Odmaknjenost hotela le 100 m od najdaljše smučarske proge in Pohorja, ter dobrih 10 minut vožnje od središča drugega največja mesta v Sloveniji, mesta Maribor.
 • Bogatim animacijskim programom za vse starosti