Prijava na posvet

34. računovodski posvet Društva Računovodij, finančnih in revizorjev Maribor
skupaj z Visoko šolo za računovodstvo in finance

3. in 4. oktober 2019


Posvet je zaključen