mag. Matija Vojsk

mag. Matija Vojsk

Magister Matija Vojsk, MBA, ima izobrazbo iz poslovnih in iz tehniških ved, pridobljeno v Sloveniji, ZDA, Nemčiji in Švici. Na svoji dosedanji karierni poti je deloval v več organizacijah v mednarodnem poslovnem okolju, dopolnil pa jo je tudi z večletnim delovanjem v vodilni svetovni verigi za revizijske in svetovalne storitve. Je imetnik certifikatov v korporativnem upravljanju ter ima izkušnje iz delovanja v nadzornih svetih in in njihovih komisijah, svetih zavodov in v organizacijskih odborih in športnih prireditev na svetovni ravni. Njegove 27-letne delovne izkušnje izhajajo iz operativnega delovanja v različnih dejavnostih (kronološko): inženiring (globalni projektni, največ medicinski objekti in oprema), uvoz in trženje vozil, delov in opreme, telekomunikacije (fixed/mobile/online/content); mediji (tiskani/online); sistemi zvestobe in procesiranje plačilnih in zvestobnih transakcij; trženje v športu (zveze/dogodki/opremljevalci/medijske pravice) in iz obširnega delovanja v poslovnem svetovanju v mednarodnem prostoru.

mag. Matija Vojsk
Scroll to Top