dr. Marjeta Horjak

dr. Marjeta Horjak

Doc. dr. Marjeta Horjak, z magistrsko raziskovalno nalogo Vpliv varne informacijske tehnologije na ekonomsko uspešnost podjetja je leta 2004 zaključila magistrski študij. Tri leta kasneje je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer informacijsko – upravljavske vede, vpisala doktorat in ga leta 2012 tudi zaključila z doktorskim delom Elektronski arhivi v funkciji trajne in zgodovinske hrambe. Profesionalno deluj na področju informacijske tehnologije, natančneje na področju varovanja podatkov. Skozi več kot 30-letne delovne izkušnje je, zlasti kot vodja komercialnega in tehničnega sektorja, tesno povezana s procesom prodaje. Pridobljeno znanje, raziskovalne rezultate in delovne izkušnje združuje tudi pri akademskem delu. Kot avtorica strokovnih in znanstvenih člankov s področja varovanja informacij ter upravljanja in hrambe dokumentov aktivno sodeluje na mednarodnih konferencah in se posveča predavateljstvu.

dr. Marjeta Horjak
Scroll to Top