E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

dr. Lidija Robnik

Višja predavateljica. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. je samostojna podjetnica, ukvarja se s podjetniškim svetovanjem in izobraževanjem. Je članica izpitne komisije za potrjevanje Nacionalne poklicne kvalifikacije računovodja in knjigovodja. Predava na višjih, visokih strokovnih šolah ter fakultetah v dodiplomskih in podiplomskih programih. Je nosilka predmetov s področja temeljev računovodstva, finančno in stroškovno računovodstvo, ekonomike, analize, financ, insolvenčnih postopkov in davkov. Izvaja najrazličnejše strokovne seminarje in delavnice ter s strokovnimi in znanstvenimi prispevki sodeluje na mednarodnih in domačih znanstvenih in strokovnih konferencah. Je urednica in soavtorica različnih strokovnih publikacij ter priročnikov s področja računovodstva, financ, kontrolinga in davkov.

Lidija-Robnik
Scroll to Top