Jakob Demšar, univ. dipl. pravnik

Jakob Demšar, univ. dipl. pravnik

Jakob Demšar, univ. dipl. pravnik, upokojenec, pogodbeni predavatelj Visoke šole za računovodstvo in finance. 30 let zaposlen v Policiji, kjer je bil med drugim mnogo let šef kriminalistov v Kranju, nato v Ljubljani, kasneje pa načelnik sektorja za gospodarski kriminal v Upravi kriminalistične policije MNZ, nazadnje pa direktor Policijske uprave Kranj. Bil je dolgoletni predavatelj na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani in Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju, še vedno pa tudi na višji strokovni šoli Academia v Mariboru in na Višji šoli za gostinstvo, turizem in velnes na Bledu, za področja gospodarskega kriminala, gospodarskega in kazenskega prava in kriminalistike. V prostem času pa tudi dolgoletni predsednik Društva kriminalistov Slovenije in dolgoletni aktivni član (vmes pa tudi predsednik in podpredsednik) Društva pravnikov Gorenjske. Je gradiv za študente in pisec mnogih strokovnih in poljudnih člankov.

Jakob Demšar, univ. dipl. pravnik
Scroll to Top