E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar
dr. Helena Povše

dr. Helena Povše

Dr. Helena Povše je diplomirala, magistrirala in doktorirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, MBA študij je dokončala v Združenih državah Amerike, na Univerzi v Clemsonu. Ima 30 let praktični izkušenj v slovenskih podjetjih, največ s poslovanjem v mednarodnem okolju. Pred 10 leti se je usmerila tudi v predavateljstvo. Postala je svetovalka za mala in srednje velika podjetja, je članica mednarodnega strokovnega združenja Beta Gamma Sigma, napisala je več učnih gradiv in objavila članke v strokovnih publikacijah.

dr. Helena Povše
Scroll to Top