E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar
dr. Gorazd Meško

dr. Gorazd Meško

Dr. Gorazd Meško, redni profesor za področje kriminologije Dr. Gorazd Meško je visokošolski učitelj, redni profesor za področje kriminologije. Predava predmete Kriminologija, Viktimologija, Kriminologija s kriminalitetno politiko, in Kriminološko raziskovanje in etika. Ukvarja z empiričnim preučevanjem preprečevanja kriminalitete, vzrokov prestopniškega vedenja in različnih oblik kriminalitete. Organiziral je več domačih in mednarodnih konferenc s področja kriminologije in varnostnih ved. Je član mednarodnih kriminoloških združenj in med leti 2016-2019 je predsednik Evropskega kriminološkega združenja. Napisal je knjige Družinske vezi na zatožni klopi? (1997), Osnove preprečevanja kriminalitete (2002), Kriminologija (2016). Bil je tudi urednik mednarodnih znanstvenih monografij Handbook on Policing in Central and Eastern Europe (2013), Trust and Legitimacy in Criminal Justice: European Perspectives (2015) in konferenčnih zbornikov bienalne mednarodne konference Policing in Central and Eastern Europe/Criminal Justice in Central and Eastern Europe (2004-2018).

dr. Gorazd Meško
Scroll to Top