E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar
Dr. Darja Gregorčič Bernik

Dr. Darja Gregorčič Bernik

Doc. dr. Darja Gregorčič Bernik je doktorica znanosti s področja varstvoslovja Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Je davčna svetovalka Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS) in vpisana v register Zveze evropskih davčnih svetovalcev – CFE (»Confederation Fiscale Europeenne«). Ima več kot 15 let delovnih izkušenj na davčnem področju in je avtorica večjega števila znanstvenih in strokovnih člankov ter prispevkov na domačih in tujih konferencah s tega področja. Bogate izkušnje si je predavateljica nabrala tudi z delom v mednarodnih davčno-svetovalnih in revizijskih podjetjih (Grant Thornton, PricewaterhouseCoopers). Zadnjih 8 let je bila zaposlena pri Spar Slovenija d.o.o., Ljubljana, kot vodja računovodstva in davčnega svetovanja za vse koncernske družbe skupine Spar v Sloveniji. Trenutno pa je zaposlena kot vodja računovodstva in financ pri družbi Cecomp d.o.o., ki deluje na področju avtomobilske proizvodnje.

Dr. Darja Gregorčič Bernik
Scroll to Top