E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar
Dr. Bojan Tičar

Dr. Bojan Tičar

Dr. Bojan Tičar je doktor prava in redni profesor za področje prava. Pedagoško in raziskovalno se ukvarja s proučevanjem pravnih norm, javno- zasebnega sektorja, javno upravo. V okviru raziskovalnega dela je napisal 10 monografij in v različnih revijah objavil več kot 50 člankov. Je član več strokovnih združenj. Bojan Tičar ima 24 let delovnih izkušenj, od tega 12 let na vodilnih delovnih mestih v raziskovalnih in akademskih institucijah ter v državni upravi. Je član: Strokovnega sveta mednarodnega združenja CIRIEC (Centre International de Recherches et d’Information, sur l’Economie Publique), več raziskovalnih in projektnih skupin, član društva pravnikov RS, član društva gospodarskih pravnikov RS ter član mednarodnega združenja IBA (International Bar Assosiation).

Dr. Bojan Tičar
Scroll to Top