dr. Aleksij Mužina

dr. Aleksij Mužina

Dr. Aleksij Mužina je doktor prava in docent za področje prava. Dela kot odvetnik in vodi odvetniško pisarno, veliko pa se ukvarja tudi s pedagoškim in raziskovalnih delom. V zadnjem času je sam ali s sodelavci objavil strokovne razprave in komentarje na teme upravljanja javnih podjetij po uveljavitvi ZUKN, varstvo potrošnikov, javno zasebno partnerstvo, pravno varstvo pred sodiščem EU in drugo. Poleg obsežne bibliografije (cobiss: Mužina Aleksij, 28042, 301 del; zlasti s področja javnih naročil, koncesij in drugih področij javnih financ) pogosto sodeluje na različnih posvetih v Sloveniji in tujini. Od leta 2013 je član stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije ter izpraševalec pri pravniških državnih izpitih.

dr. Aleksij Mužina
Scroll to Top