E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar
dr. Aleksij Mužina

dr. Aleksij Mužina

Dr. Aleksij Mužina je doktor prava in docent za področje prava. Dela kot odvetnik in vodi odvetniško pisarno, veliko pa se ukvarja tudi s pedagoškim in raziskovalnih delom. V zadnjem času je sam ali s sodelavci objavil strokovne razprave in komentarje na teme upravljanja javnih podjetij po uveljavitvi ZUKN, varstvo potrošnikov, javno zasebno partnerstvo, pravno varstvo pred sodiščem EU in drugo. Poleg obsežne bibliografije (cobiss: Mužina Aleksij, 28042, 301 del; zlasti s področja javnih naročil, koncesij in drugih področij javnih financ) pogosto sodeluje na različnih posvetih v Sloveniji in tujini. Od leta 2013 je član stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije ter izpraševalec pri pravniških državnih izpitih.

dr. Aleksij Mužina
Scroll to Top