E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar
Doc. dr. Draško VESELINOVIČ

Doc. dr. Draško VESELINOVIČ

Dr. Draško Veselinovič je izred. prof za finančno ekonomijo in predsednik uprave Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja od začetka leta 2015. Pred tem je bil 2 leti profesor in direktor Gea College Fakultete za podjetništvo (Faculty of entrepreneurship). V svoji aktivni in plodni karieri je nanizal številne najvišje vodstvene funkcije v različnih finančnih institucijah začenši leta 1982 najprej kot pripravnik v Ljubljanski banki Združeni banki, kjer se je do leta 1989 kalil na številnih področjih mednarodnega bančništva ter prišel do funkcije pomočnika direktorja deviznega poslovanja v takratnih tovrstno zapletenih mednarodnih razmerah. Leta 1989 je kot vodja projekta s somišljeniki začel ustanavljati Ljubljansko borzo, ki je bila 26. decembra 1989 uradno ustanovljena kot prva borza v katerikoli takratni socialistični državi na svetu. Sama ustanovitev in prva leta delovanja so bila mednarodno in medijsko izjemno odmevna. Funkcijo generalnega direktorja borze je opravljal 15 let. Zatem je 4 leta vodil s številnimi podružnicami razvejano univerzalno Deželno banko Slovenije s 400 zaposlenimi in 1 milijardo evrov bilančne vsote. V letu 2009 je bil predsednik uprave največje slovenske mednarodne banke NLB (9000 zaposlenih z 20 milijardami evrov bilančne vsote). Med leti 2010 in 2012 je vodil največji slovenski mednarodni finančni konglomerat KD Group s 1500 zaposlenimi in cca 1 milijardo bilančne vsote, ki se je ukvarjal z vsemi vrstami zavarovalništva, investicijskimi skladi, bančništvom in vsemi drugimi finančnimi transakcijami v 12 državah. Ves čas svoje profesionalne kariere je akademsko aktiven kot predavatelj na številnih fakultetah ter na drugih pomembnih institucijah/kongresih v Sloveniji in po svetu. Do sedaj je objavil 6 knjig – znanstvenih monografij s področja financ ter številne odmevne članke v mednarodnih in domačih revijah. V svoji bibliografiji ima zabeleženih čez 500 različnih objavljenih del. Za hobi je izdal tudi več knjig aforizmov.

Doc.  dr. Draško VESELINOVIČ
Scroll to Top