E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Sodelovanje revizorja s poslovodstvom je ključno za dobro opravljeno revizijo

web_intrvju_Mercun_1

Sodelovanje revizorja s poslovodstvom je ključno za dobro opravljeno revizijo

Pogovor z gospo Dragico Merčun, vodjo računovodstva in financ v skupini Aktiva

Pozdravljena gospa Merčun, v svoji karieri ste se srečali s kar nekaj revizijami in različnimi revizorji. Če začnemo z nekoliko provokativnem vprašanjem: Kdo se bolj »boji« revizorja, računovodja ali direktor?

Jaz osebno se ne bojim revizorjev. Že od vsega začetka z revizorji sodelujem že med letom in že med letom skupaj pregledamo in prediskutiramo vse pomembnejše dogodke, ki pomembno vplivajo na računovodske izkaze.

 

Kako vi kot računovodja vidite in ocenjujejo vlogo revizorja? Prinaša dobrodošel pogled z druge strani ali je nebodigatreba, ki povzroča težave?

Vlogo revizorja vidim predvsem v tem, da prinaša pogled z druge stani. Pričakujem, da je revizor čim bolj praktičen in življenjski in da skupaj poiščemo najboljše rešitve, ki so optimalne z vidika usmeritev družbe in so zakonsko ustrezne. Pričakujem tudi, da je revizor tisti, ki se ne ukvarja z malenkostmi, ampak čim več časa posveti bistvu. Zelo dobrodošli so nasveti revizorja iz dobre prakse v drugih podjetjih.

6. KONFERENCA O ANALIZI POSLOVANJA

Na 6. konferenci bomo govorili o vlogi analize pri revizijskih postopkih. Konferenca bo zanimiva za vse, ki so v revizijske postopke vključeni (direktorje, računovodje), kot za revizorje.

POGLEJ PROGRAM

Ali menite, da bi morali tako računovodje kot direktorji bolje razumeti vlogo, predvsem pa namen revizorja? Bi morali biti bolje seznanjeni s postopki pri reviziji?

Jaz osebno razumem vlogo revizorja in jo razlikujem od vloge posebnega revizorja. Revizija za podjetje ne bi smela biti dodaten strošek, ampak dodana vrednost. V veliki meri je to odvisno od revizorja. Nekateri izmed njih se včasih postavijo v vlogo inšpektorja. Jaz osebno jih ne vidim v tej vlogi.

Ste zaznali veliko razlik med posameznimi revizorji pri načinu dela in kaj so bile te bistvene razlike?

Razlike seveda so. Vsaka roka ima pet prstov in vsak prst je drugačen. Tako je tudi pri revizorjih. Pri mlajših kolegih je opaziti, da so bolj spretni s tabelami in primerjavami velikih količin podatkov, manjkajo pa jim izkušnje in poznavanje praktičnih primerov. Tudi z nekaterimi mlajšimi revizorji smo imeli dobre izkušnje, saj so nam na primer tekom revizije predlagali izboljšavo procesa spremljanja večjega števila lizinških pogodb. Pri izkušenih revizorjih je pomembno, da so tekom kariere sodelovali z več različnimi podjetji in so zato dober sogovornik za reševanje zahtevnejših dogodkov. Naletela pa sem tudi na revizorja, ki se je s svojim nastopom postavil v vlogo inšpektorja. To je mene osebno in tudi vodstvo podjetja zelo zmotilo

 

Ali vam je mnenje revizorja, ki ste ga seveda upoštevali, prihranilo kako kazen pri inšpekcijskem pregledu?

Ne spomnim se. Zagotovo pa je potrditev revizorja, da smo pomemben poslovni dogodek enako razumeli, zelo dobrodošla.

 

Kako vi razumete oziroma vidite razliko med inšpektorjem in revizorjem?

Vidim veliko razliko. Revizija je za srednja podjetja zakonsko obvezna. Hkrati je naročnik in plačnik revizije podjetje. Torej podjetje upravičeno pričakuje, da je revizija za podjetje dodana vrednost in ne zgolj strošek. Podjetje pričakuje, da bo revizor ugotovil in opozoril na večja odstopanja in predlagal ustrezne rešitve ali izboljšave.

Inšpektor v podjetje pride z namenom, da ugotovi morebitne nepravilnosti. Nisem še naletela na inšpektorja, ki bi predlagal izboljšave. V primeru ugotovljenih nepravilnosti predpiše kazen.

Je za vas in vaše poslovodstvo revizorski postopek naporen?

Ja. Revizijski postopek je za nas naporen, saj je vanj vključenih več podjetij. Vzame veliko časa. Potrebno je pripraviti veliko količino podatkov in dokumentacije. Poleg tega se hkrati z revizijo prične s pripravo letnih poročil. Posebej zahteven je postopek konsolidacije, kjer je potrebno izločiti vse medsebojne promete. Enostavnega pripomočka nimamo.

Opraviti je treba tekoče delo, ki ga v računovodstvu nikoli ne zmanjka. Letos še posebej ne, saj sta nam epidemija covid-19 in v zvezi z njo sprejeti interventni zakon povzročila ogromno dodatnega dela.

Hvala za pogovor.

Scroll to Top