E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

STROKOVNA DEJAVNOST

V šoli delujejo inštituti, na katerih naši profesorji in drugi vrhunski strokovnjaki (skupaj več kot 50 strokovnjakov) izvajajo strokovne naloge. Med našimi strokovnjaki so računovodje, revizorji, davčni svetovalci, preiskovalci prevar v računovodstvu in financah, odvetniki, organizatorji, računalniški strokovnjaki in še veliko drugih). Seznam naših strokovnjakov je razviden v registru strokovnjakov.

Širša področja delovanja so:

  • pravo,
  • računovodstvo,
  • finance,
  • management in
  • organiziranje poslovanja.

Najpogosteje smo izvajali naloge s področja knjigovodstva, načrtovanja, analiziranja, notranje revizije, forenzičnih preiskav na področju računovodstva in financ, gospodarskega prava, delovnega prava, prekrškovnega prava, kazenskega prava, kontrolinga, managementa in vzpostavitve organiziranja celovitega informacijskega sistema ali njegovih delov.

Potrebujete našo pomoč?

Naša neodvisna strokovna mnenja so uporabna tudi v sodnih postopkih (spori, kazniva dejanja, izračuni škode, ocenjevanje vrednosti podjetij, ocena pravilnosti računovodenja, presoja verodostojnosti listin itd.). Naročajo jih stranke, ki so v sodnih postopkih, ali njihovi odvetniki, managerji in drugi. Velikokrat se z našo pomočjo pojasnijo navedbe strank, odpravijo napake v izvedenskih mnenjih sodnih izvedencev itd.

Uporabnost naših izdelkov v sodnem postopku izhaja tudi iz sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije I Ips 1321/2011, kjer je v jedru med drugim zapisano:

»Pravica obdolženega je, da se izjavi o vsem dokaznem gradivu, še posebej če je izvedensko mnenje zanj obremenilno, da se izjavi tako o izvedenskih mnenjih in da seveda z nasprotnimi argumenti tudi s strokovnim pomočnikom, to je strokovnjakom, izpodbija pravilnost in logičnost ter strokovnost mnenja odrejenega izvedenca oziroma odrejenih izvedencev.«

Naša mnenja se pogosto uporabljajo tudi pri oblikovanju poslovnih odločitev. Pogosto pomagamo tudi pri vzpostavitvi optimalne organiziranosti poslovanja ali njegovih delov.

Na naših inštitutih:

  • Inštitut za forenzične preiskave v financah in računovodstvu
  • Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR

razpolagamo z vrhunskimi strokovnjaki, ki vam lahko pomagajo.

Scroll to Top