KRIMINOLOŠKO RAZISKOVANJE IN ETIKA

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: prof. dr. Gorazd Meško 

Vsebina:

 1. Raziskovanje na področju kriminologije in kazenskega pravosodja
 2. Zgodovinski razvoj raziskovanja v kriminologiji
 3. Kvalitativne in kvantitativne raziskave
 4. Pozitivizem in konstruktivizem
 5. Proces in raziskovalni problemi v kriminologiji
  5.1 Osnovni znanstveni in etični postulati
  5.2 Konceptualizacija in merjenje
  5.3 Spremenljivke
  5.4 Merjenje, veljavnost, zanesljivost
  5.5. Vzorčenje
 6. Raziskovalni dizajn
  6.1 Koncepti, spremenljivke
 7. Eksperiment
  7.1 Vrste eksperimentov
  7.2 Veljavnost
  7.3 Etične dileme
 8. Vprašalniki/ankete
  8.1 Vsebina in dizajn
 9. Kvalitativne metode – analiza
  9.1 Prednosti in slabosti
 10. Zgodovinska in sekundarna analiza
 11. Evaluacijsko raziskovanje
 12. Kvantitativna analiza statističnih podatkov
 13. Triangulacija
 14. Poročanje in razširjanje rezultatov raziskovanja in evalvacija
 15. Kriminološko raziskovanja in kriminalitetnopolitične implikacije
 16. Etika v kriminološkem in KP raziskovanju 

Cilji in kompetence:

Znanje in razumevanje:

Cilj predmeta je izobraziti in usposobiti študente za razumevanje in izvajanje raziskovalnega dela v kriminologiji s poudarkom na študiju izbranih tem na področju metodologije in etike.

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ