FORENZIČNE PREISKAVE V RAČUNOVODSTVU

Nosilec predmeta v tekočem študijskem letu: Doc. dr. Lidja Robnik 

Vsebina:

 1. Uvod v računovodske izkaze in goljufivo poročanje
 2. Odgovornost poslovodstva in revizorja
 3. Nepravilno pripoznavanje prihodkov
 4. Nepravilno razmejevanje stroškov in odhodkov
 5. Nepravilno merjenje sredstev
 6. Nepravilno razvidovanje obveznosti in kapitala
 7. Neustrezna razkritja
 8. Problematika goljufivega finančnega izida
 9. Odkrivanje goljufij v računovodskih izkazih
 10. Kako se skrivajo sredstva
 11. Postopek sledenja sredstev
 12. Metode iskanja sredstev
 13. Informacijski viri in metode pridobivanja informacij
 14. Vrste informacije, ki so uporabne za iskanje premoženja
 15. Knjigovodski zapisi in njihovo raziskovanje
 16. Uporaba interneta za sledenje sredstev
 17. Analiza informacij o zasledovanju sredstev
 18. Sledenje sredstev v tujini
 19. Primeri 

Cilji in kompetence:

Preiskovalci bodo boljše razumeli številke in izboljšali svoje sposobnosti za odkrivanje znakov goljufije.

Pridobljena znanja bodo omogočala sledenje sredstev, demistificirala proces iskanja skritih sredstev in omogočila uporabo orodij, ki so potrebna za uspeh v tem zapletenem delu. Obravnava se vrsta pristopov k iskanju sredstev doma in preko meja, ter omogoča vzpostavljanje najboljše prakse in priporočila, specifična za iskalce

Več o akreditiranem učnem načrtu predmeta si preberite TUKAJ