Predmetnik

Magistrski študijski program »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu« se izvaja v dveh letnikih oziroma štirih semestrih. V prvem letniku je osem obveznih predmetov, v drugem letniku pa pet obveznih predmetov, dva izbirna in magistrsko delo. Študij se praviloma zaključi v dveh letih.

1. PRAVNI SISTEMI IN RAZUMEVANJE PRAVA | ECTS: 7
2. KRIMINOLOŠKO RAZISKOVANJE IN ETIKA | ECTS: 7
3. PREVARE IN NJIHOVO PREPREČEVANJE | ECTS: 8
4. FORENZIČNE PREISKAVE V RAČUNOVODSTVU | ECTS: 8
5. DAVČNI SISTEM IN DAVČNE PREVARE | ECTS: 7
6. KRIMINALISTIČNO PREISKOVANJE | ECTS: 8
7. KAZENSKO PROCESNO PRAVO | ECTS: 8
8. EKONOMIKA PODJETIJ | ECTS: 7

SKUPAJ: 60

(5 obveznih in 2 izbirna predmeta ter magistrsko delo)

1 . GOSPODARSKA KRIMINALITETA | ECTS: 7
2 . ANALIZA POSLOVANJA POSLOVNIH SUBJEKTOV | ECTS: 8
3 . GOSPODARSKO PRAVO – POGODBENO IN STATUSNO | ECTS: 7
4 . FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH | ECTS: 8
5 . METODE FORENZIČNE REVIZIJE | ECTS: 6

(5 obveznih in 2 izbirna predmeta ter magistrsko delo)

6. MODERNE GOSPODARSKE POGODBE | ECTS: 6
7. NAČRTOVANJE POSLOVANJA IN OBLIKOVANJE POSLOVNIH ODLOČITEV | ECTS: 6
8. UPRAVNO PRAVO IN POSTOPEK | ECTS: 6
9. JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO IN JAVNA NAROČILA | ECTS: 6
10. FORENZIČNE PREISKAVE V INFORMATIKI | ECTS: 6
11. STATISTIKA ZA PREISKOVALCE PREVAR | ECTS: 6