Predmetnik

Magistrski študijski program »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu« se izvaja v dveh letnikih oziroma štirih semestrih. V prvem letniku je osem obveznih predmetov, v drugem letniku pa pet obveznih predmetov, dva izbirna in magistrsko delo. Študij se praviloma zaključi v dveh letih.

1. LETNIK (predmet in izvajalec predmeta v šolskem letu 2019/20)

PRAVNI SISTEMI IN RAZUMEVANJE PRAVA | ECTS: 7

KRIMINOLOŠKO RAZISKOVANJE IN ETIKA | ECTS: 7

PREVARE IN NJIHOVO PREPREČEVANJE | ECTS: 8

FORENZIČNE PREISKAVE V RAČUNOVODSTVU | ECTS: 8

DAVČNI SISTEM IN DAVČNE PREVARE | ECTS: 7

KRIMINALISTIČNO PREISKOVANJE | ECTS: 8

KAZENSKO PROCESNO PRAVO | ECTS: 8

EKONOMIKA PODJETIJ | ECTS: 7

SKUPAJ: 60

2. LETNIK (predmet in izvajalec predmeta v šolskem letu 2019/20)

(5 obveznih in 2 izbirna predmeta ter magistrsko delo)

GOSPODARSKA KRIMINALITETA | ECTS: 7

FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH | ECTS: 8

METODE FORENZIČNE REVIZIJE | ECTS: 6

ANALIZA POSLOVANJA POSLOVNIH SUBJEKTOV | ECTS: 8

GOSPODARSKO PRAVO – POGODBENO IN STATUSNO | ECTS: 7

SKUPAJ: 36

2. LETNIK – IZBIRNI PREDMETI predmeti z izvajalci predmetov, ki se izvajajo v tekočem šolskem letu, so razvidni iz urnika)

(5 obveznih in 2 izbirna predmeta ter magistrsko delo)

MODERNE GOSPODARSKE POGODBE | ECTS: 6

NAČRTOVANJE POSLOVANJA IN OBLIKOVANJE POSLOVNIH ODLOČITEV | ECTS: 6

UPRAVNO PRAVO IN POSTOPEK | ECTS: 6

JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO IN JAVNA NAROČILA | ECTS: 6

FORENZIČNE PREISKAVE V INFORMATIKI | ECTS: 6

STATISTIKA ZA PREISKOVALCE PREVAR | ECTS: 6

UPORABA INFORMACIJSKIH PROGRAMOV | ECTS: 6

FORENZIKA UPRAVLJANJA IN MANAGEMENTA RAZVOJNIH PROJEKTOV | ECTS: 6

PRAVNA UREDITEV PREKRŠKOV | ECTS: 6

SKUPAJ: 12