Pogoji za napredovanje

Študent lahko napreduje v višji letnik, ko je opravil študijske obveznosti (seminarji, vaje, izpit) in tako zbral najmanj 37 ECTS vpisanega letnika.

Študent lahko enkrat ponavlja 1. ali 2. letnik, s tem študent ohrani status in s tem pravice, določene z zakonom.