Kdo je študent forenzičnih preiskav?

Je detektiv po svoji naravi in ima odličen občutek za odkrivanje napak. Želi poglobiti svoje znanje, da bo razumel kako in na kakšen način lahko do prevar prihaja in kje leži razlog zanje. Je vedno radoveden in zna iskati smiselne vzorce.

Po študiju bo znal prevaro poiskati in jo tudi pravilno nasloviti oz. vzpostaviti takšno organizacijo v podjetju, da do prevar sploh ne more priti.

Povezujemo različna znanja 

Magistrski program »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu« nadgrajuje in povezuje znanja s področja računovodstva, ekonomije, poslovodstva, revizorstva, davkov, kazenskega prava, kriminalistike in podobno.

Interdisciplinarna znanja 

Namen magistrskega programa je študentom omogočiti pridobitev nekaterih ozko strokovnih vsebin, pa tudi veliko interdisciplinarnega znanja, ki bo omogočalo visoko kakovostno delo na področju financ in računovodstva, pri presojanju resničnega in poštenega obravnavanja gospodarskih kategorij v listinah, poslovnih knjigah, računovodskih poročilih za poslovne, sodne, nadzorne in druge potrebe.

Samostojni strokovnjaki in svetovalci

Diplomanti bodo usposobljeni za samostojno opravljanje strokovnih, svetovalnih, organizacijskih, vodstvenih, nadzornih in upravljalskih funkcij za širše področje financ.

Informativni dan 

Vabimo, da si ogledate posnetke informativnih dni, ki smo jih izvedli v letu 2020.

Osnovne informacije

Magistrski študijski program druge stopnje »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu«.

Strokovni naslov:
magister /magistrica financ in računovodstva (mag. fin. in rač.)

Trajanje študija:
Dve leti.

Število kreditnih točk (KT) in študijske obveznosti:
120 KT (13 obveznih predmetov; 2 izbirna predmeta in magistrsko delo)

Način študija:
izredni

Kraji izvajanja študija:
Ljubljana

Predavanja bodo potekala na sedežu šole Visoka šola za računovodstvo in finance, Stegne 21c, II/nadstropje, Ljubljana.

Magistrski program »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu« nadgrajuje in povezuje znanja s področja računovodstva, ekonomije, poslovodstva, revizorstva, davkov, kazenskega prava, kriminalistike in podobno. Namen magistrskega programa je študentom omogočiti pridobitev nekaterih ozko strokovnih vsebin, pa tudi veliko interdisciplinarnega znanja, ki bo omogočalo visoko kakovostno delo na področju financ in računovodstva, pri presojanju resničnega in poštenega obravnavanja gospodarskih kategorij v listinah, poslovnih knjigah, računovodskih poročilih za poslovne, sodne, nadzorne in druge potrebe. Diplomanti bodo usposobljeni tudi za samostojno opravljanje strokovnih, svetovalnih, organizacijskih, vodstvenih, nadzornih in upravljalskih funkcij za širše področje financ.

Prevare v računovodstvu