Informativni dan 

Vabimo, da si ogledate posnetke informativnih dni, ki smo jih izvedli v letu 2020.

Osnovne informacije

Magistrski študijski program druge stopnje »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu«.

Strokovni naslov:
magister /magistrica financ in računovodstva (mag. fin. in rač.)

Trajanje študija:
Dve leti.

Število kreditnih točk (KT) in študijske obveznosti:
120 KT (13 obveznih predmetov; 2 izbirna predmeta in magistrsko delo)

Način študija:
izredni

Kraji izvajanja študija:
Ljubljana
Predavanja bodo potekala na sedežu šole Visoka šola za računovodstvo in finance, Stegne 21c, II/nadstropje, Ljubljana.

Magistrski program »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu« nadgrajuje in povezuje znanja s področja računovodstva, ekonomije, poslovodstva, revizorstva, davkov, kazenskega prava, kriminalistike in podobno. Namen magistrskega programa je študentom omogočiti pridobitev nekaterih ozko strokovnih vsebin, pa tudi veliko interdisciplinarnega znanja, ki bo omogočalo visoko kakovostno delo na področju financ in računovodstva, pri presojanju resničnega in poštenega obravnavanja gospodarskih kategorij v listinah, poslovnih knjigah, računovodskih poročilih za poslovne, sodne, nadzorne in druge potrebe. Diplomanti bodo usposobljeni tudi za samostojno opravljanje strokovnih, svetovalnih, organizacijskih, vodstvenih, nadzornih in upravljalskih funkcij za širše področje financ.

PRENESI BROŠURO

Prenesite si brošuro, v kateri so zbrane vse informacije o študiju in študijskih programih.