2. LETNIK (predmet in izvajalec predmeta v šolskem letu 2019/20)

GOSPODARSKA KRIMINALITETA

izr. prof. dr. Bojan Dobovšek

ANALIZA POSLOVANJA POSLOVNIH SUBJEKTOV

doc. dr. Živko Bergant

GOSPODARSKO PRAVO- POGODBENO IN STATUSNO

dr. Bojan Dobovšek

dr. David Smolej

FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH

doc. dr. Branko Mayr

METODE FORENZIČNE REVIZIJE

mag. Mojca Koder