1. LETNIK (predmet in izvajalec predmeta v šolskem letu 2019/20)

PRAVNI SISTEMI IN RAZUMEVANJE PRAVA

prof. dr. Bojan Tičar

KRIMINOLOŠKO RAZISKOVANJE IN ETIKA

prof. dr. Gorazd Meško

PREVARE IN NJIHOVO PREPREČEVANJE

doc. dr. Živko Bergant

FORENZIČNE PREISKAVE V RAČUNOVODSTVU

doc. dr. Lidja Robnik

DAVČNI SISTEMI IN DAVČNE PREVARE

dr. Darja Gregorčič Bernik

KRIMINALISTIČNO PREISKOVANJE

prof. dr. Bojan Dobovšek

KAZENSKO PROCESNO PRAVO

izr. prof. dr. Zlatan Dežman

EKONOMIKA PODJETIJ

dr. Mojca Gornjak