Dokončanje študija

Za dokončanje magistrskega študija  Forenzične preiskave v financah in računovodstvu mora študent opraviti vse študijske obveznosti  določene v programu ( 15 izpitov oz. 108 ECTS) in izdelati ter zagovarjati magistrsko delo (12 ECTS).

Po uspešno opravljenih vseh obveznostih  bo študent pridobil strokovni naslov:  magister financ in računovodstva oz. magistrica financ in računovodstva.