OSTALA IZOBRAŽEVANJA

Teorijo spreminjamo v prakso

Izvajamo širok nabor najrazličnejših izobraževanj, s katerimi želimo strokovne vsebine približati praktičnemu delu. Vsa izobraževanja, ki jih izvajamo so usmerjena v prakso. Izvedbo predavanj prepuščamo le predavateljem, ki svoja znanja uporabljajo tudi vsakodnevnem delu.

Izobraževanja izvajamo v obliki:

Vse seminarje in delavnice lahko izvedemo tudi v vašem podjetju. Vsebine lahko kombiniramo tudi s predavanji, ki jih izvajamo skozi programe rednega študija. Skupaj lahko pripravimo take delavnice, ki bodo primerne za vaše zaposlene, ne glede na predznanje.

PRIHAJAJOČA IZOBRAŽEVANJA

No data was found

ZADNJA IZVEDENA IZOBRAŽEVANJA

SPLETNI SEMINAR
finance

Pregled cenitev – revizijski pregled

Datum predavanja: 19. 03. 2021
DVODNEVNI SPLETNI SEMINAR
finance

Ocenjevanje in merjenje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja podjetja s finančnega vidika

Datum predavanja: 18. 02. 2021
SPLETNI SEMINAR
finance in davki

Posebnosti pri pripravi zaključnega računa za leto 2020

Datum predavanja: 15. 01. 2021
SPLETNI SEMINAR
finance

Škoda zaradi epidemije – izgubljeni dobiček

Datum predavanja: 11. 12. 2020
SPLETNI SEMINAR
finance

Ste zavezani k reviziji – kako se pripraviti na prihod revizorja?

Datum predavanja: 01. 12. 2020
SPLETNI SEMINAR
finance

Kako pristopiti k preprečevanju prevar iz vidika lastnika in računovodje?

Datum predavanja: 02. 12. 2020