OSTALA IZOBRAŽEVANJA

Teorijo spreminjamo v prakso

Izvajamo širok nabor najrazličnejših izobraževanj, s katerimi želimo strokovne vsebine približati praktičnemu delu. Vsa izobraževanja, ki jih izvajamo so usmerjena v prakso. Izvedbo predavanj prepuščamo le predavateljem, ki svoja znanja uporabljajo tudi vsakodnevnem delu.

Izobraževanja izvajamo v obliki:

Vse seminarje in delavnice lahko izvedemo tudi v vašem podjetju. Vsebine lahko kombiniramo tudi s predavanji, ki jih izvajamo skozi programe rednega študija. Skupaj lahko pripravimo take delavnice, ki bodo primerne za vaše zaposlene, ne glede na predznanje.

PRIHAJAJOČA IZOBRAŽEVANJA

SPLETNI SEMINAR
finance

Pregled cenitev – revizijski pregled

Datum predavanja: 19. 03. 2021
SPLETNI SEMINAR
finance

Ocenjevanje in merjenje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja podjetja s finančnega vidika

Datum predavanja: 18. 02. 2021
SPLETNI SEMINAR
finance

Prvič zavezani k reviziji – kako se pripraviti na prihod revizorja

Datum predavanja: 27. 01. 2021

ZADNJA IZVEDENA IZOBRAŽEVANJA

SPLETNI SEMINAR
finance in davki

Posebnosti pri pripravi zaključnega računa za leto 2020

Datum predavanja: 15. 01. 2021
SPLETNI SEMINAR
finance

Škoda zaradi epidemije – izgubljeni dobiček

Datum predavanja: 11. 12. 2020
SPLETNI SEMINAR
finance

Kako pristopiti k preprečevanju prevar iz vidika lastnika in računovodje?

Datum predavanja: 02. 12. 2020