OSTALA IZOBRAŽEVANJA

Teorijo spreminjamo v prakso

Izvajamo širok nabor najrazličnejših izobraževanj, s katerimi želimo strokovne vsebine približati praktičnemu delu. Vsa izobraževanja, ki jih izvajamo so usmerjena v prakso. Izvedbo predavanj prepuščamo le predavateljem, ki svoja znanja uporabljajo tudi vsakodnevnem delu.

Izobraževanja izvajamo v obliki:

Vse seminarje in delavnice lahko izvedemo tudi v vašem podjetju. Vsebine lahko kombiniramo tudi s predavanji, ki jih izvajamo skozi programe rednega študija. Skupaj lahko pripravimo take delavnice, ki bodo primerne za vaše zaposlene, ne glede na predznanje.

PRIHAJAJOČA IZOBRAŽEVANJA

No data was found

ZADNJA IZVEDENA IZOBRAŽEVANJA

obračun plač

Certificiran strokovanjak za obračun plač

Datum predavanja:
Strokovno srečanje
Plače

Strokovno srečanje Certificiranih strokovnjakov za obračun plač

Datum predavanja: 11. 01. 2023
SEMINAR
Bilance

Branje bilanc (Ljubljana)

Datum predavanja: 14. 04. 2022
SEMINAR
Bilance

Branje bilanc (Maribor)

Datum predavanja: 07. 04. 2022
SPLETNI SEMINAR
SRS

Vpliv ocenjene življenjske dobe vaših osnovnih sredstev na poslovni izid

Datum predavanja: 12. 01. 2022
SPLETNI SEMINAR
finance

Pregled cenitev – revizijski pregled

Datum predavanja: 19. 03. 2021