E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar
Vpliv ocenjene življenjske dobe vaših osnovnih sredstev na poslovni izid
SPLETNI SEMINAR

Vpliv ocenjene življenjske dobe vaših osnovnih sredstev na poslovni izid

SRS
termin

Termin

12. 01. 2022
potrdilo

Potrdilo

potrdilo o udeležbi
revizorji

Revizorji *

ni točk

* V skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020 / 2021, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev je izobraževanje označeno z oznako B.

Vsako leto pri sestavi zaključnega računa je potrebno za pomembnejša osnovna sredstva preveriti ali je njihova ocenjena življenjska doba še ustrezna. Če ocene ne popravimo glede na dejansko stanje, lahko ima to pomembne posledice na poslovni izid.

Ker so osnovna sredstva praviloma izredno pomembna postavka v strukturi sredstev vsakega podjetja, je realna amortizacija ključnega pomena za resničen in pošten poslovni izid.

Katere so najpogostejše nepravilnosti  z ocenjevanjem življenjske dobe osnovnih sredstev?

 • Življenjska doba osnovnega sredstva se oceni ob aktiviranju in se nanje nato pozabi,
 • Življenjska doba se sploh ne ocenjuje, ampak se uporabijo najvišje davčne amortizacijske stopnje

Nekaj vprašanj za razmislek ob temi, ki jo bomo obravnavali na webinarju:

 • Skoraj vsak zaposlen v podjetju danes uporablja računalnik pri svojem delu. Ali ga res v podjetju uporabljate samo dve leti, kot je najvišja dovoljena amortizacija po davčnih predpisih?
 • Kaj pomeni za prikazan dobiček, če smo sredstva prehitro amortizirali glede na dejanski čas uporabe tega osnovnega sredstva? In kaj, če je situacija obratna in osnovno sredstvo amortiziramo prepočasi? Lastniku in bralcu računovodskih izkazov smo dolžno prikazati resničen in pošten prikaz poslovanja.
 • Kaj narediti, če ste vaša pomembna osnovna sredstva amortizirali in je sedaj njihova knjigovodska vrednost 0 (nič), vi jih pa še vedno uporabljate?
 • In še veliko drugih vprašanj bomo odprli na webinarju

VSEBINA SREČANJA

Vsebina seminarja

 • Kako v skladu s SRS ocenimo življenjsko dobo osnovnih sredstev?
 • Zakaj davčna zakonodaja predpisuje najvišje amortizacijske stopnje in ne govori o ocenjeni dobi osnovnega sredstva?
 • Kako ugotavljati amortizljive vrednosti osnovnih sredstev?
 • Kdaj pride na vrsto slabitev osnovnih sredstev?
 • Prikaz praktičnih primerov, kako neustrezna ocena življenjske dobe osnovnih sredstev vpliva na izkazan poslovni izid?
 • Kako pristopiti k ugotavljanju amortizljive vrednosti osnovnih sredstev?
 • Kdaj pride na vrsto slabitev osnovnih sredstev?
 • Prikaz praktičnih primerov, kako vpliva na izkazan poslovni izid neustrezna ocena življenjske dobe osnovnih sredstev.

Dolžina webinarja 60 minut.

 

Komu je webinar namenjen?

 • Članom male šole SRS, kjer bomo vsebine, ki smo jih po segmentih že obravnavali v posameznih video posnetih, strnili v celoto za zaključni račun 2021 (za člane male šole SRS je webinar brezplačen)
 • Vsem računovodjem, ki si želijo tudi računovodsko poročilo za lastnike pripraviti resnično in pošteno (v praksi se velikokrat dogaja, da vso svojo pozornost usmerimo v sestavo davčnega obračuna in ob tem pozabimo, da za poslovne namene računovodska poročila upoštevajo drugačna pravila, ki lahko vplivajo na izkazan dobiček, ki je ključen za lastnika)
 • Direktorjem manjših družb, ki želijo razumeti pomembnost tematike za njihova računovodska poročila

Včlanite se v Malo šolo SRS in pridobite pravico do brezplačnega webinarja.

 

PREDAVATELJI

mag. Darinka Kamenšek

Mag. Darinka Kamenšek ima dolgoletne izkušnje pri reviziji. Od leta 2002 naprej je pooblaščena revizorka z veljavno licenco za delo. Leta 2002 je magistrirala na Ljubljanski ekonomski fakulteti s temo naloge s področja revizije. Je tudi državna notranja revizorka, certificirana poslovodna računovodkinja in certificirana preiskovalka prevar. Do decembra 2019 je bila direktorica revizijske družbe ABC revizija d.o.o. nato pa prevzela vlogo dekanje na Visoki šoli za računovodstvo in finance. (več o poslovni poti)

INFORMACIJE

cena2

Cena

BREZPLAČNO - člani Male šole SRS

30 EUR - redna cena

popust

Popust

Za člane Male šole SRS - brezplačno.

termin

Termin

12. 01. 2022
ura

Trajanje

od 10:00 - 11:00
lokacija

Lokacija

na spletu

PRIJAVA

Redna cena:

Cena je odvisna od vašega statusa.
Pred nadaljevanjem izberite ali uveljavljate popust kot:

Če prijavljate več oseb, vpišite število oseb. V naslednjih korakih boste vnesli njihove podatke.
Po prijavi preverite “košarico”.

Scroll to Top