E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar
Uvod v računovodstvo
Loading...
Facebook
Twitter
LinkedIn

Uvod v računovodstvo

Avtor: dr. Branko Mayr

[RAZPRODANO] Knjiga Uvod v računovodstvo nam podrobneje predstavlja podjetej in računovodstvo, knjigovodske listine, poslovne knjige, računovodsko obračunavanje in poročanje, računovodsko načrtovanje, računovodski nadzor, računovodsko proučevanje, pomebnejše gospodarske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo in na koncu oblikovanje poslovnih odločitev na podlagi računovodskih poročil.

Nova izdaja knjige je na voljo pod naslovom OSNOVE RAČUNOVODSTVA

Študentje VŠR ali člani IPR prejmejo 20% popust ob nakupu.
V spodnjem oknu izberite možnost.

Podroben opis

RAZPRODANO “Knjiga obravnava osnove računovodstva, v obsegu, kot je pričakovan v večini visokošolskih programih (I. bolonjska stopnja). Pridobljena znanja pa so podlaga poglobljenega študija računovodstva in financ. Z branjem te knjige boste spoznali računovodstvo in področje njegove obravnave. Pridobljena znanja boste koristno uporabili pri branju računovodskih poročil, ki so namenjena zunanjim uporabnikom. Znali boste spoznati tveganja, razvidna iz računovodskih poročil, ki so povezana z odločitvami o nakupu na odloženo plačilo dobave, prodaji na odloženo plačili in naložbenju v podjetju, katerega poročilo berete.”

Nova izdaja knjige je na voljo pod naslovom OSNOVE RAČUNOVODSTVA

Scroll to Top