E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar
Strokovno srečanje Certificiranih strokovnjakov za obračun plač
Strokovno srečanje

Strokovno srečanje Certificiranih strokovnjakov za obračun plač

Plače
termin

Termin

11. 01. 2023
potrdilo

Potrdilo

potrdilo o udeležbi
revizorji

Revizorji *

* V skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020 / 2021, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev je izobraževanje označeno z oznako B.

Srečanje je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z obračunom plač.

 1. Udeležba na strokovnem srečanju imetnikom certifikata prinese točke izobraževanja, ki jih bodo uveljavljali pri podaljšanju certifikata.
    • Točke za udeležbo na seminarju: 5 točk
    • Točke za moderiranje okrogle mize: 4 točke za prisotnost in 3 točke za moderiranje (7 točk)

VSEBINA SREČANJA

Vsebina:

Simona Štravs:

Spremembe ZDoh-2 AB (napovedane), davčno ugodnejša obravnava glede dohodkov iz delovnega razmerja

 • novo višje ugodnejše priznavanje odhodkov za uporabo lastnih sredstev (delo na domu)
 • dohodki iz zaposlitve:
 • višja splošna olajšava, nova formula za dodatno splošno olajšavo in opozorila
 • višje olajšave za vzdrževane družinske člane in opozorila na postopek
 • dodatno nova olajšava za zaposlovanje delavcev do 29. leta starosti - kako izvajati (če bodo že znana navodila)
 • opozorila na inšpekcije IRSD

Nataša Pustotnik:

1. Dileme pri obračunu nadurnega dela: 

 • kako pravilno obračunamo dodatek za nadurno delo v primerih, ko delavcu poleg osnovne plače pripadajo še dodatki, npr. dodatek za delovno dobo in dodatek za delovno uspešnost?

2. Poročanje o izplačanih dohodkih na novem REK-O obrazcu

 • opozorili bomo na novosti pri poročanju o izplačanih dohodkih z novim REK-O obrazcem, ki nadomešča obrazce REK-1, REK-1a, REK-2, REK-1f in ga bomo uporabljali pri izplačilih od 1.1.2023 dalje; to pomeni, da bomo odslej na istem obrazcu poročali o izplačilih dohodkov iz delovnega razmerja, dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja ali pa za dividende in obresti.
 • novost obrazca REK-O je tudi poročanje o dodatnih podatkih o plačah v okviru individualnega dela podatkov, kjer se bo poročalo o strukturi plače: delodajalec bo po novem podrobno poročal o znesku osnovne plače delavca, o višini plače za delovno uspešnost, o dodatkih k plači in o nadomestilih plače, ki bremenijo delodajalca.

 

Ksenija Prosen:

Težave v praksi, ki se pojavljajo pri obračunu nadomestil.

 • Kaj je osnova za nadomestila, kako izračunati plačo, ki bi jo delavec dobil, če bi delal.

 

OKROGLA MIZA:

Prevoz na delo ali službena pot?

 

 

PREDAVATELJI

Simona Štravs, Nataša Pustotnik in Ksenija Prosen

Simona Štravs, univ. dipl. prav., davčna svetovalka z licenco ZDSS, je direktorica DEPS Consulting, d.o.o. Jesenice, družbe za davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje.

 

 

Ksenija Prosen, univ. dipl. ekon., je direktorica računovodske družbe ROCON d.o.o. z večletnimi izkušnjami na področju računovodstva in davkov.

 

 Mag. Nataša Pustotnik je certificirana poslovodna računovodkinja, predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo in finance, Fakulteti za podjetništvo in Gea College – Centru višjih šol in podjetniška svetovalka.

 

Predavateljice so tudi glavne izvajalke predavanj v okviru Certifikata Strokovnjak za obračun plač.

INFORMACIJE

cena2

Cena

Redna prijava
200 € brez DDV
Imetniki certifikata Strokonjak za obračun plač 150 € (brez DDV)

popust

Popust

Imetniki certifikata Strokovnjak za obračun plač - 25 %

termin

Termin

11. 01. 2023
ura

Trajanje

od 10:00 - 14:00
lokacija

Lokacija

Prostori VŠR,

Stegne 21c, Ljubljana

PRIJAVA

Redna cena: 200 + DDV

Cena je odvisna od vašega statusa.
Pred nadaljevanjem izberite ali uveljavljate popust kot:

Če prijavljate več oseb, vpišite število oseb. V naslednjih korakih boste vnesli njihove podatke.
Po prijavi preverite “košarico”.

Scroll to Top