E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar
Škoda zaradi epidemije – izgubljeni dobiček
SPLETNI SEMINAR

Škoda zaradi epidemije – izgubljeni dobiček

finance
termin

Termin

11. 12. 2020
potrdilo

Potrdilo

potrdilo o udeležbi
revizorji

Revizorji *

ni točk

* V skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020 / 2021, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev je izobraževanje označeno z oznako B.

Nesporno je epidemija vplivala na pridobitno sposobnost podjetij. Njihov dobiček je nižji. Vprašanje pa je, koliko nižji.

Na spletnem seminarju bomo cenili vpliv epidemije na pridobivanje prihodkov in seveda tudi odhodkov. Stroka narekuje vrsto posebnosti pri vštevanju posameznosti med prihodke oziroma odhodke.

O teh posebnostih se bomo pogovorili, jih skupaj ocenili in na primeru izračunali izgubljeni dobiček, ki je posledica epidemije.

Ta izračun bo dobra metodološka podlaga vašim izračunom. Uporabili ga boste pri pojasnjevanju vpliva epidemije na svoje poslovanje. S primerjavo med uresničeno pomočjo države in dejanskim izgubljenim dobičkom boste lahko oblikovali poslovne ukrepe, ki vam omogočajo uspešnejšo saniranje posledic epidemije.

Obravnava izračuna državne pomoči za odpravo posledic epidemije pa bo predmet ene od naslednjih delavnic.

VSEBINA SREČANJA

Škoda je posledica epidemije. Škodni dogodek je vplival na pridobitno sposobnost podjetja. Dobiček, ki ni bil dosežen zaradi epidemije opredeljujemo kot izgubljeni dobiček.

Obravnavali bomo:

 • Metode izračuna izgubljenega dobička
 • Tek dogodkov
 • Čas odmere
 • Napoved (prognoza) in izgubljeni dobiček
 • Čas nastajanja škode
 • Oškodovančeva dejanja, ravnanja za zmanjševanje škode ali njihova opustitev
 • Dopustnost izgubljenega dobička
 • Temeljna izhodišča izračuna izgubljenega dobička
 • Prihodki, prejemki
 • Potroški, stroški, odhodki, izdatki
 • Izgubljeni dobiček
 • Podatkovne podlage izračuna izgubljenega dobička
 • Tehnika izračuna izgubljenega dobička

PREDAVATELJI

dr. Branko Mayr

je doktor znanosti s področja poslovno organizacijskih ved, docent na Visoki šoli za računovodstvo in finance, stalni sodni izvedenec za več ekonomskih področij, nosilec certifikata pooblaščenega revizorja, certificirani ocenjevalec vrednosti podjetij, certificirani poslovodni računovodja (CPR), certificiran preiskovalec prevar na področju računovodstva (CPP) in državni notranji revizor.

INFORMACIJE

cena2

Cena

Redna prijava
150 € brez DDV
(183 € z DDV)

popust

Popust

Študenti VŠR 30%
Člani ZRS 10% 

 

 

termin

Termin

11. 12. 2020
ura

Trajanje

od 9:00 - 12:00
lokacija

Lokacija

na spletu

PRIJAVA

Redna cena: 183,00 € z DDV

Cena je odvisna od vašega statusa.
Pred nadaljevanjem izberite ali uveljavljate popust kot:

Če prijavljate več oseb, vpišite število oseb. V naslednjih korakih boste vnesli njihove podatke.
Po prijavi preverite “košarico”.

Scroll to Top