E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar
Pregled cenitev – revizijski pregled
SPLETNI SEMINAR

Pregled cenitev – revizijski pregled

finance
termin

Termin

19. 03. 2021
potrdilo

Potrdilo

Potrdilo o udeležbi
revizorji

Revizorji *

4 ur

* V skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020 / 2021, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev je izobraževanje označeno z oznako B.

Revizorji se pri svojem delu srečujejo z nepremičninami in z njimi povezanimi vrednostmi, ki so pripravljene (predvsem) za računovodsko poročanje. Čeprav ne izvajajo ocenjevanja, morajo razumeti in znati kritično presojati predložena cenitvena poročila, da se lahko v zvezi z njimi ustrezno opredelijo.

Na predavanju boste spoznali posamezne segmente vrednotenja nepremičnin, povezane predvsem z vrednotenjem za računovodsko poročanje. Poleg tega bodo predstavljene spremembe vrednosti nepremičnin zaradi Covid-19 in posledično vpliv na knjigovodske vrednosti.

Seminar je zasnovan predvsem iz vidika bralca oz. kontrolorja poročil. Namen je seznanitev slušateljev s fokusiranimi informacijami glede ocenjevanja vrednosti nepremičnin, ki jih potrebujejo za svoje delo.

Po seminarju boste

  • računovodje bolje obvladali in razumeli vrednotenje nepremičnin in navezavo s knjigovodskimi vrednostmi, vezano na modele spremljanja knjigovodskih vrednosti in slabitev vrednosti nepremičnin
  • revizorji boljši pri svojem delu, saj bodo imeli več znanja za presojo kakovosti nepremičninskih cenitev.

Izvedeli boste:

  • Vse kar morate vedeti o posebnostih vrednotenja nepremičnin za namene računovodskega poročanja
  • Pregled in razlaga opomnika za izvedbo postopkov pregleda poročila.
  • Kako vpliva določitev življenjske dobe osnovnega sredstva na vrednost nepremičnine?

 

ALI STE VEDELI?

Razpon kakovosti ocene vrednosti je izjemno velik, posebej za fokusirano vrednotenje kot je računovodsko poročanje. Tako je tudi možnost zlorab ali prirejanj vrednosti velika.

VSEBINA SREČANJA

  Na podlagi seminarja  se bo slušatelj lahko sam opredelil do cenitvenega poročila nepremičnin z zadovoljivo mero natančnosti.

  Oceni vrednosti za potrebe postopka revidiranja, ki ga je izdal Slovenski inštitut za revizijo.

  Udeleženec bo lahko bolj prepričan v  svoje znanje o gibanju cen nepremičnin zaradi Covid-19.

 

Na predavanju boste spoznali segmente vrednotenja nepremičnin, povezane predvsem z vrednotenjem za računovodsko poročanje.

Vsebina: 

kratka predstavitev teorije vrednotenja nepremičnin in različnih metod ocene

zakonska podlaga, ki jo mora spoštovati ocenjevalec vrednosti nepremičnin in ki daje osnovo, kdaj je poročilo sploh primerno

posebnosti, ki se tičejo vrednotenja nepremičnin za računovodsko poročanje

enostaven primer ocene vrednosti nepremičnin

pregled in razlaga OPOMNIKA Za izvedbo postopkov pregleda poročil o oceni vrednosti za potrebe postopka revidiranja, ki ga je izdal Slovenski inštitut za revizijo.

PREDAVATELJI

Petra NAgode Zupancic
mag. Petra Nagode Zupančič

je magistra ekonomskih znanosti, partnerica in direktorica družbe Sving konzultanti, pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin, strokovna članica združenja RICS, sodna cenilka za gradbeništvo – nepremičnine, cenilka stvarnega premoženja – nepremičnine, SICGRAS, neodvisna strokovnjakinja za izdelavo energetskih izkaznic.

INFORMACIJE

cena2

Cena

Redna prijava
131,15  € brez DDV
(160 € z DDV)

Zgodnja prijava
do 10 marec  91,81 brez DDV

popust

Popust

Študenti VŠR 30%
Člani ZRS  10%

termin

Termin

19. 03. 2021
ura

Trajanje

9:00 -12:30
lokacija

Lokacija

splet

PRIJAVA

Redna cena: 160 z DDV

Cena je odvisna od vašega statusa.
Pred nadaljevanjem izberite ali uveljavljate popust kot:

Če prijavljate več oseb, vpišite število oseb. V naslednjih korakih boste vnesli njihove podatke.
Po prijavi preverite “košarico”.

Scroll to Top