fbpx

Prihajajoči dogodki

Dogodek je že zaključen

Praktikum iz knjigovodenja

Cena od 238,00

Želim na seminar
Začetek
14.11.2019 12:00
Konec
14.11.2019 15:30
Naslov
Stegne 21c   Prikaži zemljevid

Knjigovodenje v funkciji kakovostnega poročanja

Temeljni cilj računovodskega sistema je oblikovanje računovodskih informacij za podporo odločanju zunanjih in notranjih uporabnikov. Zato prepoznava, preračunava, razvršča, knjiži in analizira poslovne dogodke in o njih poroča.

Knjigovodske informacije opozarjajo na tisto, kar se je zgodilo v preteklosti in kar je treba upoštevati v prihodnosti. Knjigovodski podatki so poslovodstvu informacijska podlaga za ustrezno ukrepanje in motiviranje zaposlenih. Prav zato je znanje in razumevanje knjigovodstva pomembno.

 

PRAKTIKUM: Praktične vaje in delo na primerih

Ponovno začenjamo s PRAKTIKUMOM IZ KNJIGOVODENJA, ki je namenjen začetnikom, in vsem, ki se z knjigovodenjem spoznavate ali pa bi želeli znanje utrditi oziroma razširiti. Spoznali bomo glavne naloge in odgovornosti knjigovodje ter na praktičnih primerih spoznali delo.

praktikum_

VSEBINA IN POTEK DELA PRI PRAKTIKUMU

1. Vloga knjigovodstva v okviru notranjega in zunanjega poročanja
Najprej bomo spoznali osnove, ki so nujne, da lahko pričnemo s praktičnim delom. Naučili se boste pravil dvostavnega knjigovodstva in uporabe kontnega načrta ter spoznali računovodske obračune, namenjene zunanjim in notranjim uporabnikom informacij.

2. Evidentiranje poslovnih dogodkov
Strokovna podlaga evidentiranja poslovnih dogodkov je pravilna uporaba Slovenskih računovodskih standardov.
Na konkretnih primerih bomo prikazali evidentiranje:

 •  gotovinske in brezgotovinske prodaje proizvodov in storitev kupcem
 •  nabave materiala, trgovskega blaga in storitev od domačih in tujih dobaviteljev
 •  obračunanih plač zaposlenih ali prispevkov pri samostojnih podjetnikih
 •  nabave, uporabe in odtujitve osnovnih sredstev
 •  stroškov amortizacije, spoznali bomo tudi metode amortiziranja
 •  zalog materiala, proizvodov in trgovskega blaga 
 •  finančnih obveznosti in z njimi povezanih odhodkov

Udeleženci bodo primere reševali skupaj s predavateljico na sami delavnici in dobili tudi vaje, ki jih bodo reševali doma.

3. Bilanciranje

Na zadnji delavnici bomo s pomočjo sestavljenih praktičnih zgledov (poslovni dogodki enega podjetja v določenem obračunskem obdobju) prikazali, katere postopke moramo izvesti v knjigovodstvu ob zaključku obračunskega obdobja. Naučili se bomo ugotoviti in razporediti poslovni izid in pripraviti izkaz poslovnega izida in bilance stanja.
Za zaključek pa bomo še razmišljali, kakšno tehnologijo izbrati za vodenje računovodstva in kako lahko pametna izbira prihrani čas pri vodenju vašega računovodstva.

PREDAVATELJICA

Mag. Nataša Pustotnik

Mag. Nataša Pustotnik je magistrica znanosti na področju podjetništva, univerzitetna diplomirana ekonomistka, certificirana poslovodna računovodkinja, podjetniška svetovalka in predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo in finance.
Pri svojem delu se srečuje tudi s podjetniki začetniki, ki potrebujejo svetovanje pri zagonu svoje dejavnosti.

Način dela in izvedba

Celotna vsebina se obravnava v štirih srečanjih. Delo poteka kot praktikum, ki je sestavljen iz posameznih vaj in obravnavanjem praktičnih primerov:

 • teoretična izhodišča in prosojnice za tekočo delavnico prejmejo udeleženci po mailu pred posamezno delavnico.
 • na delavnici prejmejo udeleženci delovno gradivo (vaje)

Komu je praktikum namenjen

Praktikum Knjigovodenje je prvi v sklopu praktikumov na temo knjigovodenja in je namenjen spoznavanju osnov oz. utrjevanju le-teh. Na vajah bomo spoznavali dogodke, ki se najpogosteje pojavljajo v knjigovodenju, pri kasnejših praktikumih pa se bomo spoprijemali tudi s posebnostmi.

Zato vabimo vse, ki iz knjigovodstva še nimajo izkušenj ali pa so pri tem delu šele začetniki. Praktikum pa bo zanimiv tudi tistim, ki obvladujejo le določene segmente knjigovodstva in bi svoje znanje radi poglobili.

Pridobljene kompetence udeleženca praktikuma

 • poznal in razumel bo koncept dvostavnega knjigovodstva
 • razumel bo in znal bo uporabljati kontni načrt
 • poznal bo računovodske obračune, ki so namenjeni tako zunanjemu kot tudi notranjemu poročanju
 • znal bo evidentirati (knjižiti) poslovne dogodke v skladu z veljavno zakonodajo in standardi
 • sposoben bo (samostojno) pripraviti izkaz poslovnega izida in bilance stanja

INFORMACIJE

Kraj izvedbe:
Visoka šola za računovodstvo in finance, Stegne 21 c, 1000 Ljubljana

Termini izvedbe v letu 2019:

 •  14.11. , 21.11., 28.11. in 5.12.

Ura izvedbe: 12:00 – 15:30

Cena:  340 € + 22 %  DDV
 
Popusti:  

 • Študenti Visoke šole za računovodstvo in finance  so upravičeni do 30% popusta (238,00€+ 22 % DDV)
 • Vsak drugi prijavljeni iz istega podjetja prejme 10 % popust.
  Popusti se ne seštevajo.

Udeleženci prejmejo CERTIFIKAT.

Odpoved: 3 dni pred izvedbo, drugače zaračunamo kotizacijo v celoti.

Plačilo:

Strošek praktikuma se plača na VŠR  Stegne 21 c, Ljubljana
IBAN SI56 1010 0005 2573 219 (BANKA INTESA SANPAOLO d.d.) pred seminarjem (pri namenu nakazila navedete – knjigovodenje 2019)
Račun prejmete po izvedenem praktikumu.

Račun prejmete po izvedenem praktikumu.

Praktikum iz knjigovodenja

238,00340,00

SKU:praktikum

V novembru 2019 ponovno  začenjamo s PRAKTIKUMOM IZ KNJIGOVODENJA, ki je namenjen začetnikom in vsem, ki se s knjigovodenjem spoznavate ali pa bi želeli znanje utrditi oziroma razširiti. Spoznali bomo glavne naloge in odgovornosti knjigovodje ter na praktičnih primerih spoznali pravila knjigovodskega evidentiranja.

Kraj izvedbe:
Visoka šola za računovodstvo in finance, Stegne 21 c, 1000 Ljubljana

Termini izvedbe v letu 2019:

 •  14.11. , 21.11., 28.11. in 5.12.

Ura izvedbe: 12:00 – 15:30 

Počisti

Status